Česká advokátní komora Praha - katalóg Clavius
Hlavní stránka katalogu
Main page
Hauptseite des Kataloges
Hlavná stránka katalógu

Register pre pole Téma - časť D  

LANius


Časti : 1-9 A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
, späť

 
  << Vyhľadávať vo všetkých dokumentoch - tu sú použité termíny : >>  
Dalmácie (8)
dálnice (1)
další navyšování správních.. (1)
další nemajetková újma a je.. (1)
další nemajetkové újmy při.. (1)
další otazníky - ústavní vý.. (1)
další otazníky v právní úpr.. (1)
daň darovací (8)
daň dědická (6)
daň domovní (6)
daň důchodková (1)
daň důchodová (6)
daň přepychová (3)
daň silniční (5)
daň výdělková (6)
daň z DPH (1)
daň z luxusu (1)
daň z majetku (2)
daň z nabytí nemovitých věcí (1)
daň z nemovitosti (5)
daň z nemovitých věcí v kon.. (1)
daň z obratu
daň z pozemků (1)
daň z prodeje nemovitostí (2)
daň z převodu nemovitostí (6)
daň z přidané hodnoty
daň z příjmů
daň z příjmů fyzických osob (1)
Daň z reklamy založená na o.. (1)
daň ze mzdy (5)
daň ze staveb a jednotek (1)
daň živnostní (5)
Daně
daně (>99)
Daně a finance
Daně a právo v praxi (6)
daně osobní (2)
daně pozemkové (1)
daně z nemovitostí (2)
daně z příjmů (26)
daně ze mzdy (1)
daně ze zisku (1)
Daniela kovářová (1)
Daniela Kovářová (2)
Daňová a bilanční revue (21)
Daňová a hospodářská kartot.. (17)
daňová amnestie (1)
daňová exekuce (1)
daňová exekuce jiné pohledá.. (1)
daňová harmonizace (4)
Daňová hospodářská kartotéka (1)
daňová judikatura (1)
daňová kontrola (4)
Daňová kontrola v kontextu.. (1)
daňová optimalizace (1)
daňová past dědických řízení (1)
daňová povinnost (5)
daňová povinnost sportovníc.. (1)
daňová praxe (7)
daňová přiznání (1)
daňová reforma (1)
daňová reserva (1)
daňová soustava (1)
daňová správa (2)
daňové břemeno (1)
daňové delikty (4)
daňové penále (1)
daňové podvody (3)
daňové pohledávky (1)
daňové pojmy (1)
daňové poradenství (3)
daňové právo (>99)
daňové předpisy (5)
daňové přiznání
daňové řízení
daňové subjekty (1)
daňové systémy (5)
daňové tarify (1)
daňové trestné činy (1)
daňové zákony
daňové zálohy (1)
daňové zvýhodnění (1)
daňové zvýhodnění na děti z.. (1)
daňoví neplatiči (1)
daňoví poplatníci (1)
daňoví poradci (3)
daňový domicil (1)
daňový kurs (1)
daňový proces (1)
daňový řád
Dánské království (1)
Dánsko (28)
Danzig (3)
DAO (1)
darovací poplatky (1)
darovací smlouva (3)
darovací smlouvy (2)
darování (8)
darování - vrácení daru 92/.. (1)
darování pro případ smrti 4.. (1)
darování- smlouva o výměnku.. (1)
dary (2)
das Bergwesen (1)
das Familienwesen (1)
das Handels-und Gewerbewesen (1)
das Sanitätswesen (1)
das Staatsrecht auf See (1)
das Ständewesen (1)
das Vereinswesen (1)
das Waffenrecht (1)
data (4)
databáze (2)
datová schránka fyzické oso.. (1)
datování a signace závěti (1)
datové schránky (6)
datové schránky a plná moc (2)
datové schránky a podání k.. (1)
dávka tantiemová (1)
dávky (40)
dávky nepřímé (1)
dávky obecní (1)
dávky pěstounské péče (2)
dávky sociální péče (1)
dávky v mateřství (2)
dávky z majetku (4)
dávky z přírůstků hodnoty n.. (1)
dávky ze zábavy (1)
dceřiné firmy (1)
dceřiné podniky (1)
DCFR (1)
DDR (1)
de lege ferenda (3)
dealerská smlouva (2)
decentralisace (1)
dědění
dědění a věcné břemeno 4/19 (1)
dědění nájmu (1)
dědění nároků nemajetkové ú.. (1)
dědění podílu 5/18 (1)
dědění ze zákona a ze závět.. (1)
dědění ze závěti 4/19 (1)
dědic v úpadku a jeho posta.. (1)
dědici
dědická (ne)způsobilost k n.. (1)
dědická daň (6)
dědická nezpůsobilost 8/18 (1)
dědická posloupnost (4)
dědická řízení (1)
dědická smlouva (7)
dědická smlouva 6/48 (1)
dědická smlouva jako soulad.. (1)
dědické daně (1)
dědické dávky (1)
dědické poměry s mezinárodn.. (1)
dědické právo (>99)
dědické právo 4/20 (1)
dědické prohlášení (1)
dědické řízení (4)
dědické skupiny (1)
dědické tituly (1)
dědické věci - Bulharsko (1)
dědický statut (1)
dědicové (2)
dědictví
dědictví a společné jmění m.. (1)
dědičné držení pozemku (1)
dědičné právo (4)
dědičné země (30)
dědičný statek (2)
definice (4)
definice pozemku v katastrá.. (1)
definice smrti v trestním p.. (1)
definice škody (1)
definující pojem národní be.. (1)
defraudace (1)
dějiny (>99)
dějiny advokacie (6)
dějiny českého soukromého p.. (1)
dějiny ekonomických teorií (1)
dějiny kriminalistiky (2)
dějiny odívání (1)
dějiny práva
dějiny prostituce (1)
dějiny soudnictví (1)
dějiny státu a práva (2)
dějiny ústavního práva (1)
deklarace (3)
Deklarace OSN (1)
deklaratoria (1)
dekodifikace (1)
dekódování informace (1)
dekonsolidace (1)
dekret presidenta (2)
dekrety (23)
delegace rozhodovacích komp.. (1)
delené vlastníctvo v prave.. (1)
dělení pozemků (1)
deliktněprávní ochrana pohl.. (1)
deliktní právo (1)
delikty
delikty proti osobní svobodě (1)
delikty proti státu (1)
delikvence (1)
delikvence nezletilých (1)
délka pracovní doby (1)
délka řízení u NS v Evropě.. (1)
dělnická třída (1)
dělnické pojištění (2)
dělnické právo (1)
dělnictvo
demence (1)
demokracie (25)
demokratická svoboda (1)
demokratizace (1)
demolice (1)
den právníků (1)
deníky (1)
depolitizace- nesplněný cíl.. (1)
der Religionsfond (1)
der Schutz (1)
derivativní žaloby (2)
deriváty (1)
desinfekce (1)
desistence (2)
desisteři (1)
desky (1)
destiláty (1)
destruction de L'oevre (1)
detektivní činnost (1)
detektivní příběh (1)
detektivní služby (1)
detektor lži (1)
detenční řízení (1)
detenční řízení 21/19 (1)
detenční ústav (1)
determinace smluvního vztah.. (1)
děti (64)
děti a mládež (8)
děti biologické, vlastní a.. (1)
děti uprostřed domácího nás.. (1)
dětská pornografie (2)
dětská prostituce (1)
dětská psychiatrie (1)
dětská vesnička SOS (1)
dětské básničky (1)
dětské domovy (1)
dětské neurózy (1)
dětský dlužník 6/19 (1)
devalvace (1)
devastování majetku (1)
deviace (1)
Devín banka (1)
devisové právo (5)
devisové předpisy (6)
devisový řád (1)
devizová politika (1)
devizové delikty (1)
devizové hospodářství (4)
devizové povolení (1)
devizové právo (7)
devizové předpisy (5)
devizové účty (1)
devizový zákon (9)
devoluční veto (1)
devolutivní účinek odvolání.. (1)
DHK
diagnostika konstrukcí (1)
dialektika (1)
die evangelische Kirche (1)
diferenciace (1)
Digesta lustiniani 9/18 (1)
digitalizace justice (1)
digitální bankovnictví (1)
digitální důkazy (1)
digitální média (1)
digitální sítě (1)
digitální ústava se stala z.. (1)
digitální vysílání (1)
diktatura proletariátu (1)
díla (8)
dílčí aspekty promlčení na.. (1)
dílo kolektivní (1)
diplomacie
diplomatické právo (1)
diplomové práce (3)
diplomové práce ze čtyř růz.. (1)
diplomové studium (1)
diplomy (2)
disciplinární delikty (1)
disciplinární delikty posla.. (1)
disciplinární právo (3)
disciplinární pravomoc (1)
disciplinární rada (1)
disciplinární rady (1)
disciplinární rozhodnutí (6)
disciplinární řád (2)
disciplinární řízení (5)
disciplinární statut (4)
disertační práce (1)
diskotéky (1)
diskriminace
diskriminace žen (1)
diskuze (1)
disparita podílů při vypořá.. (1)
dispoziční pravomoc (1)
dispozitivní oprávnění dědi.. (2)
distanční výuka práva očima.. (1)
distribuce (1)
distribuce pojištění a zaji.. (2)
distribuce zboží (1)
dítě jako účastník o.s.ř. 3.. (1)
divadelní práva (1)
divadlo (1)
dividendy (1)
divizní akcie 4/19 (1)
dlouhodobé ošetřovné (1)
dlouhodobé ošetřovné 6/18 (1)
dlouhodobé pohledávky (1)
dlouhodobé tresty (1)
dluh vůči tichému společník.. (1)
dluhopisy
dluhy (39)
dluhy v časech koronaviru 6.. (1)
dlužní právo (2)
dlužní smlouva (1)
dlužní úpisy (6)
dlužní vztahy (2)
dlužníci (22)
dlužnické úlevy (1)
dlužník (1)
DNA (1)
dny pracovního klidu (1)
doba odpočinku (1)
doba platnosti patentu (1)
doba pojištění (2)
doba předbělohorská (1)
doba uplatitelnosti poukazu (1)
dobrá pověst (1)
dobrá víra (1)
dobrá víra 11-12/20 (1)
dobrá víra ve správním práv.. (1)
dobrá zpráva ve špatných ča.. (1)
dobré mravy (7)
dobré rady (1)
dobročinnost (1)
dobrovolný zadavatel (1)
dobrozdání - USA (1)
doby a lhůty v pracovněpráv.. (1)
doby a zásady uchování zdra.. (1)
dobytčí mor (1)
dobytek (3)
Docent Emil Hácha a říšští.. (1)
dočasná opatření dle čl. 78.. (1)
dočasné odložení trestního.. (1)
dočasné přidělení a jeho sl.. (1)
dodací doložky (4)
dodací podmínky (2)
dodání do datové schránky (1)
dodatečné stavební práce (2)
dodatkový trest (1)
dodatky (8)
dodavatelé (1)
dodavatelsko-odběratelské v.. (1)
dodávka vody a odvod odpadn.. (1)
dodávky (2)
dohled (7)
dohled České národní banky (1)
dohled nad insolvenčními sp.. (1)
dohledová pracoviště CERT/C.. (1)
dohoda o pohotovosti (1)
dohoda o práci přesčas (1)
dohoda o pracovní činnosti (1)
dohoda o provedení práce (1)
dohoda o vině a trestu (1)
dohoda o vládních zakázkách (1)
dohoda o zpeněžení zástavy.. (1)
dohoda podílových spoluvlas.. (1)
dohoda s převedením na jino.. (1)
dohoda u soudu - záleží na.. (1)
dohody (37)
dohody na zajišťování bezpe.. (1)
dohody o pracích (3)
dohody o volném obchodu (1)
dohody podle § 149 o.z. (1)
dohody společníků v judikat.. (1)
dohody stran (1)
dokazování (29)
dokazování - incidenční spo.. (1)
dokazování daňových trestný.. (1)
dokazování dluhu na výživné.. (1)
dokazování listinami 10/18 (1)
dokazování v civilním řízení (2)
dokazování v civilním sporu (2)
dokazování v řízení o propu.. (1)
dokazování v řízení o přest.. (1)
dokazování v trestním řízení (2)
doklady (4)
doktorandské a postdoktoran.. (1)
doktrinální teorie (1)
dokumentace (8)
dokumentace staveb (3)
dokumentární akreditiv (1)
dokumenty (51)
Dolní Rakousko (1)
doložení oprávnění zastupov.. (1)
doložený příjem vs. nejlepš.. (1)
doložka CWP (1)
doložka právní moci (1)
doložka slučitelnosti (1)
doložky (4)
doložky o řešení sporů (1)
dolus eventualis (2)
doly (3)
domácí komunita (1)
domácí násilí (7)
domácí násilí v 21. století.. (1)
domácí péče (1)
domácí práce (3)
domácí práce a telepráce (1)
domácí vězení (2)
doména ".eu" (1)
doménová jména (8)
domény (2)
doměření soudního poplatku.. (1)
domicil (1)
dominantní postavení (3)
domnělý vlastnický titul a.. (1)
domnělý vlastník (1)
domněnka vzniku škody 5/19 (1)
Domněnky upravené v § 980 o.. (1)
domovní daň (7)
domovní prohlídky (5)
domovní prohlídky a nedotkn.. (1)
domovní prohlídky u advokátů (2)
domovní řád (2)
domovní zahrady (1)
domovníci (3)
domovnické právo (1)
domovnické řády (1)
domovnický zákon (1)
domovské právo (8)
domovský zákon (2)
domy (2)
donucení (2)
donucovací prostředky (3)
dopad Covidu-19 na hmotněpr.. (2)
dopad na hospodářské trestn.. (1)
Dopad pandemie na plnění me.. (1)
dopady Brexitu pro členské.. (1)
dopady COVID-19 do smluvníc.. (1)
dopady nového stavebního zá.. (1)
dopady NOZ na nájmy (1)
dopady pandemického zákona (1)
dopady pandemie onemocnění.. (1)
dopady vstupu právnické oso.. (1)
dopady zajištění nemovitost.. (1)
doping (1)
dopisy (3)
doplatek na bydlení (2)
doplňkové důchodové systémy (1)
doplňkové položky (1)
doplňky
doporučení (2)
doporučení představenstva Č.. (1)
doprava (>99)
doprava a telekomunikace (4)
doprava konzulátů (1)
dopravní infrastruktura (1)
dopravní nehody (5)
dopravní policie (4)
dopravní politika (1)
dopravní právo (1)
dopravní prostředky (4)
dopravní předpisy (2)
dopravní přestupky (1)
dopravní řády (1)
dopravní sektor (1)
dopravní sítě (1)
dopravní značka k vyvinění.. (1)
dopravní značky (3)
dorovnávací přídavek (1)
doručení rozsudku o rozvodu.. (1)
doručovací adresa (1)
doručování (18)
doručování - veřejné zasedá.. (1)
doručování do datové schrán.. (1)
doručování do vlastních ruk.. (1)
doručování do zahraničí (1)
doručování do zahraničí 3/18 (1)
doručování dokumentů (1)
doručování fikcí (1)
doručování listinných zásil.. (1)
doručování písemností (7)
doručování rozhodčích nálezů (1)
doručování soudních a mimos.. (1)
doručování soudních písemno.. (1)
doručování v civilním řízení (1)
doručování v insolvenčním ř.. (1)
doručování v pracovněprávní.. (1)
doručování v přeshraničním.. (1)
doručování v rozhodčím říze.. (1)
doručování v soudním řízení (1)
doručování v trestním řízení (1)
doručující orgány (1)
dostihové sázky (1)
dotace (4)
dotazy (5)
dotazy žáků a studentů (2)
dotčené orgány (1)
dotváření práva (1)
dovolací důvod podle §265b.. (1)
dovolací řízení (1)
dovolání (19)
dovolání se relativní nepla.. (1)
dovolená (17)
dovolená na zotavenou (1)
dovolená při přechodu práv.. (2)
dovolená při více pracovněp.. (2)
dovolené (1)
dovolené a koníčky (1)
dovoz
dovoz zboží (1)
dovozce (1)
doznání (2)
dozor
dozor státního zástupce (1)
dozorčí prostředky ve správ.. (1)
dozorčí rada (7)
dozorčí služba (1)
dozorový úřad (1)
dožádání (5)
DPH (8)
DPH a nemovitosti (2)
DPH a ukončení kalendářního.. (1)
DPH při nájmu a pachtu (2)
DPH u dopravních služeb (1)
DPH u stavebních a montážní.. (1)
DPH u zprostředkovatelských.. (1)
Dr. Emil Hácha jako státník (1)
dráhy (21)
dražba
dražba dobrovolná (1)
dražby (3)
dražby dobrovolné (1)
dražby nedobrovolné (1)
dražební řád (2)
drážní doprava (1)
drážní vozidla (2)
Dresdner Bank (1)
dress code (1)
drobné opravy (1)
drogerie (1)
drogová kriminalita (4)
drogová problematika (2)
drogové delikty (1)
drogy (28)
druhy civilního procesu (2)
druhy dovolené (2)
druhy družstev (1)
druhy důchodů (1)
druhy mediace (1)
druhy náhrad (1)
druhy pohledávek (1)
druhy pracovních poměrů (1)
druhy trestů (1)
druhy zásahu do vlastnickéh.. (1)
druhy živností
družstevní bydlení (1)
družstevní byt (1)
družstevní bytová výstavba (1)
družstevní byty (7)
družstevní organizace (2)
družstevní podíl (1)
družstevní právo (9)
družstevní rolníci (1)
družstevní záložny (1)
družstevníci (5)
družstevnictví
družstva
družstvo (2)
družstvo - převod družstevn.. (1)
držba (19)
držba a vydržení (1)
držba obce a vydržení pozem.. (1)
držba věci nebo práva  jako.. (1)
držení (1)
držení majetku (1)
dříve vyslovené přání (1)
dualismus (1)
důchod (4)
důchodci (4)
důchodková amnestie (1)
důchodkové předpisy (1)
důchodkové přestupky (1)
důchodová daň (4)
důchodové nároky (1)
důchodové pojištění
důchodové pojištění advokátů (1)
důchodové předpisy (1)
důchodové spoření (1)
důchodové zabezpečení (17)
důchodoví pojištěnci URAN 5.. (1)
důchodový věk (1)
důchody (39)
důchody pozůstalých (1)
důchody s cizím prvkem (2)
duchovenstvo (2)
duchovní správa (1)
důkaz a pravděpodobnost (1)
důkaz znaleckým posudkem př.. (1)
důkazní břemeno (5)
důkazní břemeno a možnosti.. (1)
důkazní břemeno ve sporech.. (1)
důkazní břemeno ve správním.. (1)
důkazní dokument (1)
důkazní materiál (3)
důkazní odpovědnost (1)
důkazní povinnost (1)
důkazní prostředky (3)
důkazní řízení (7)
důkazy (19)
důkazy smrti (1)
důležité odkazy na internetu (1)
důlní právo (2)
důlní škody (1)
dům (1)
Dunaj (1)
duplicitní zápis (1)
duplikáty (3)
důsledky doručení podání, j.. (1)
důsledky neplnění účelu pob.. (1)
důsledky nepodání protestu.. (1)
důsledky nesplácení hypoteč.. (1)
důsledky nicotnosti (1)
důsledky zamítnutí územního.. (1)
důstojnost (1)
duševně chorý (2)
duševně nemocní (1)
duševní majetek (5)
duševní poruchy (7)
duševní vlastnictví (71)
duševní vlastnictví a ochra.. (2)
důvěrná komunikace mezi adv.. (1)
důvěrnost informací a dat (1)
důvěrnost komunikace klient.. (1)
důvěryhodnost (2)
důvod vhodný zvláštního zře.. (1)
důvodová zpráva (8)
důvodové zprávy
důvody (6)
důvody kasační stížnosti (1)
důvody nicotnosti (1)
důvody popření pravosti - p.. (1)
důvody pozastavení činnosti (1)
důvody pro odmítnutí poskyt.. (1)
důvody pro vyslovení neplat.. (1)
důvody pro zvýšení náhrady.. (1)
důvody vyloučení exekutora.. (1)
důvody zastavení exekuce (2)
dvě funkce trestu proporcio.. (1)
dvě katagorie spolků (1)
dvojí státní občanství (2)
dvojí uznání (2)
dvojí většina (1)
dvojí zdanění (6)
dvojjazyčné překladové slov.. (3)
Dvorský dekret (1)
dvousložkové ceny (1)
dvousměrná kauzuálnost (1)
dvoustranné dohody (1)
dynamika týmových negociací (1)
dynastie (1)
V zátvorkách je uvedený počet výskytov každého termínu.