Česká advokátní komora Praha - katalóg Clavius
Hlavní stránka katalogu
Main page
Hauptseite des Kataloges
Hlavná stránka katalógu

Register pre pole Téma - časť D  

LANius


Časti : 1-9 A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
, späť

 
  << Vyhľadávať vo všetkých dokumentoch - tu sú použité termíny : >>  
Dalmácie (8)
další navyšování správních.. (1)
další nemajetkové újmy při.. (1)
daň darovací (8)
daň dědická (6)
daň domovní (6)
daň důchodková (1)
daň důchodová (6)
daň přepychová (3)
daň silniční (5)
daň výdělková (6)
daň z DPH (1)
daň z luxusu (1)
daň z majetku (2)
daň z nabytí nemovitých věcí (1)
daň z nemovitosti (5)
daň z obratu
daň z pozemků (1)
daň z prodeje nemovitostí (1)
daň z převodu nemovitostí (6)
daň z přidané hodnoty
daň z příjmů
daň z příjmů fyzických osob (1)
daň ze mzdy (5)
daň ze staveb a jednotek (1)
daň živnostní (5)
Daně
daně (>99)
Daně a finance
Daně a právo v praxi (6)
daně osobní (2)
daně pozemkové (1)
daně z nemovitostí (2)
daně z příjmů (25)
daně ze mzdy (1)
daně ze zisku (1)
Daňová a bilanční revue (21)
Daňová a hospodářská kartot.. (17)
daňová amnestie (1)
daňová exekuce (1)
daňová exekuce jiné pohledá.. (1)
daňová harmonizace (4)
Daňová hospodářská kartotéka (1)
daňová kontrola (4)
Daňová kontrola v kontextu.. (1)
daňová optimalizace (1)
daňová past dědických řízení (1)
daňová povinnost (5)
daňová povinnost sportovníc.. (1)
daňová praxe (7)
daňová přiznání (1)
daňová reforma (1)
daňová reserva (1)
daňová soustava (1)
daňová správa (2)
daňové břemeno (1)
daňové delikty (4)
daňové penále (1)
daňové podvody (3)
daňové pohledávky (1)
daňové pojmy (1)
daňové poradenství (3)
daňové právo (>99)
daňové předpisy (5)
daňové přiznání
daňové řízení
daňové subjekty (1)
daňové systémy (5)
daňové tarify (1)
daňové trestné činy (1)
daňové zákony
daňové zálohy (1)
daňové zvýhodnění (1)
daňoví neplatiči (1)
daňoví poplatníci (1)
daňoví poradci (3)
daňový domicil (1)
daňový kurs (1)
daňový proces (1)
daňový řád
Dánsko (28)
Danzig (3)
darovací poplatky (1)
darovací smlouva (3)
darovací smlouvy (2)
darování (8)
darování pro případ smrti 4.. (1)
dary (2)
das Bergwesen (1)
das Familienwesen (1)
das Handels-und Gewerbewesen (1)
das Sanitätswesen (1)
das Staatsrecht auf See (1)
das Ständewesen (1)
das Vereinswesen (1)
das Waffenrecht (1)
data (4)
databáze (2)
datová schránka fyzické oso.. (1)
datové schránky (6)
datové schránky a plná moc (2)
datové schránky a podání k.. (1)
dávka tantiemová (1)
dávky (40)
dávky nepřímé (1)
dávky obecní (1)
dávky pěstounské péče (2)
dávky sociální péče (1)
dávky v mateřství (2)
dávky z majetku (4)
dávky z přírůstků hodnoty n.. (1)
dávky ze zábavy (1)
dceřiné firmy (1)
dceřiné podniky (1)
DCFR (1)
DDR (1)
de lege ferenda (3)
dealerská smlouva (2)
decentralisace (1)
dědění
dědění a věcné břemeno 4/19 (1)
dědění nároků nemajetkové ú.. (1)
dědění podílu 5/18 (1)
dědění ze závěti 4/19 (1)
dědici
dědická (ne)způsobilost k n.. (1)
dědická daň (6)
dědická nezpůsobilost 8/18 (1)
dědická posloupnost (4)
dědická řízení (1)
dědická smlouva (5)
dědická smlouva 6/48 (1)
dědická smlouva jako soulad.. (1)
dědické daně (1)
dědické dávky (1)
dědické poměry s mezinárodn.. (1)
dědické právo
dědické prohlášení (1)
dědické řízení (4)
dědické věci - Bulharsko (1)
dědický statut (1)
dědicové (2)
dědictví
dědičné držení pozemku (1)
dědičné právo (4)
dědičné země (30)
dědičný statek (2)
definice (4)
definice pozemku v katastrá.. (1)
definice smrti v trestním p.. (1)
definice škody (1)
definující pojem národní be.. (1)
defraudace (1)
dějiny (>99)
dějiny advokacie (6)
dějiny českého soukromého p.. (1)
dějiny ekonomických teorií (1)
dějiny kriminalistiky (2)
dějiny odívání (1)
dějiny práva
dějiny prostituce (1)
dějiny soudnictví (1)
dějiny státu a práva (2)
dějiny ústavního práva (1)
deklarace (3)
Deklarace OSN (1)
deklaratoria (1)
dekodifikace (1)
dekódování informace (1)
dekonsolidace (1)
dekret presidenta (2)
dekrety (23)
dělení pozemků (1)
deliktněprávní ochrana pohl.. (1)
delikty
delikty proti osobní svobodě (1)
delikty proti státu (1)
delikvence (1)
delikvence nezletilých (1)
délka pracovní doby (1)
dělnická třída (1)
dělnické pojištění (2)
dělnické právo (1)
dělnictvo
demence (1)
demokracie (25)
demokratická svoboda (1)
demokratizace (1)
demolice (1)
den právníků (1)
der Religionsfond (1)
der Schutz (1)
derivativní žaloby (2)
deriváty (1)
desinfekce (1)
desistence (2)
desisteři (1)
desky (1)
destiláty (1)
destruction de L'oevre (1)
detektivní činnost (1)
detektivní příběh (1)
detektivní služby (1)
detektor lži (1)
detenční řízení (1)
detenční řízení 21/19 (1)
detenční ústav (1)
děti (64)
děti a mládež (8)
dětská pornografie (2)
dětská prostituce (1)
dětská psychiatrie (1)
dětská vesnička SOS (1)
dětské básničky (1)
dětské domovy (1)
dětské neurózy (1)
dětský dlužník 6/19 (1)
devalvace (1)
devastování majetku (1)
deviace (1)
Devín banka (1)
devisové právo (5)
devisové předpisy (5)
devisový řád (1)
devizová politika (1)
devizové delikty (1)
devizové hospodářství (4)
devizové povolení (1)
devizové právo (7)
devizové předpisy (5)
devizové účty (1)
devizový zákon (9)
devoluční veto (1)
DHK
diagnostika konstrukcí (1)
dialektika (1)
die evangelische Kirche (1)
diferenciace (1)
digitalizace justice (1)
digitální média (1)
digitální sítě (1)
digitální vysílání (1)
diktatura proletariátu (1)
díla (8)
dílo kolektivní (1)
diplomacie
diplomové práce (3)
diplomové studium (1)
diplomy (2)
disciplinární delikty (1)
disciplinární právo (3)
disciplinární pravomoc (1)
disciplinární rada (1)
disciplinární rozhodnutí (6)
disciplinární řád (2)
disciplinární řízení (3)
disciplinární statut (4)
disertační práce (1)
diskotéky (1)
diskriminace
diskriminace žen (1)
disparita podílů při vypořá.. (1)
dispoziční pravomoc (1)
dispozitivní oprávnění dědi.. (2)
distribuce (1)
distribuce zboží (1)
dítě jako účastník o.s.ř. 3.. (1)
divadelní práva (1)
divadlo (1)
dividendy (1)
divizní akcie 4/19 (1)
dlouhodobé ošetřovné (1)
dlouhodobé ošetřovné 6/18 (1)
dlouhodobé pohledávky (1)
dlouhodobé tresty (1)
dluh vůči tichému společník.. (1)
dluhopisy
dluhy (39)
dlužní právo (2)
dlužní smlouva (1)
dlužní úpisy (6)
dlužní vztahy (2)
dlužníci (22)
dlužnické úlevy (1)
dlužník (1)
DNA (1)
dny pracovního klidu (1)
doba odpočinku (1)
doba pojištění (2)
doba předbělohorská (1)
doba uplatitelnosti poukazu (1)
dobrá pověst (1)
dobrá víra (1)
dobré mravy (7)
dobré rady (1)
dobročinnost (1)
dobrozdání - USA (1)
doby a lhůty v pracovněpráv.. (1)
doby a zásady uchování zdra.. (1)
dobytčí mor (1)
dobytek (3)
dočasné odložení trestního.. (1)
dodací doložky (4)
dodací podmínky (2)
dodání do datové schránky (1)
dodatečné stavební práce (2)
dodatkový trest (1)
dodatky (8)
dodavatelé (1)
dodávka vody a odvod odpadn.. (1)
dodávky (2)
dohled (4)
dohled České národní banky (1)
dohled nad insolvenčními sp.. (1)
dohledová pracoviště CERT/C.. (1)
dohoda o pohotovosti (1)
dohoda o práci přesčas (1)
dohoda o pracovní činnosti (1)
dohoda o provedení práce (1)
dohoda o vině a trestu (1)
dohoda o vládních zakázkách (1)
dohoda o zpeněžení zástavy.. (1)
dohoda podílových spoluvlas.. (1)
dohoda s převedením na jino.. (1)
dohody (36)
dohody o pracích (3)
dohody o volném obchodu (1)
dohody podle § 149 o.z. (1)
dohody společníků v judikat.. (1)
dohody stran (1)
dokazování (29)
dokazování daňových trestný.. (1)
dokazování dluhu na výživné.. (1)
dokazování listinami 10/18 (1)
dokazování v civilním řízení (2)
dokazování v civilním sporu (2)
dokazování v trestním řízení (2)
doklady (4)
doktorandské a postdoktoran.. (1)
doktrinální teorie (1)
dokumentace (7)
dokumentace staveb (3)
dokumentární akreditiv (1)
dokumenty (51)
Dolní Rakousko (1)
doložení oprávnění zastupov.. (1)
doložený příjem vs. nejlepš.. (1)
doložka CWP (1)
doložka slučitelnosti (1)
doložky (4)
doložky o řešení sporů (1)
dolus eventualis (2)
doly (4)
domácí komunita (1)
domácí násilí (6)
domácí péče (1)
domácí práce (3)
domácí práce a telepráce (1)
domácí vězení (2)
doména ".eu" (1)
doménová jména (7)
domény (2)
doměření soudního poplatku.. (1)
domicil (1)
dominantní postavení (3)
domnělý vlastnický titul a.. (1)
domnělý vlastník (1)
domněnka vzniku škody 5/19 (1)
domovní daň (7)
domovní prohlídky (5)
domovní prohlídky a nedotkn.. (1)
domovní prohlídky u advokátů (2)
domovní řád (2)
domovní zahrady (1)
domovníci (3)
domovnické právo (1)
domovnické řády (1)
domovnický zákon (1)
domovské právo (8)
domovský zákon (2)
domy (2)
donucení (2)
donucovací prostředky (2)
dopad na hospodářské trestn.. (1)
Dopad pandemie na plnění me.. (1)
dopady Brexitu pro členské.. (1)
dopady NOZ na nájmy (1)
dopady pandemie onemocnění.. (1)
dopady vstupu právnické oso.. (1)
doping (1)
dopisy (3)
doplatek na bydlení (2)
doplňkové důchodové systémy (1)
doplňkové položky (1)
doplňky
doporučení (2)
doprava (>99)
doprava a telekomunikace (4)
doprava konzulátů (1)
dopravní infrastruktura (1)
dopravní nehody (5)
dopravní policie (4)
dopravní politika (1)
dopravní právo (1)
dopravní prostředky (4)
dopravní předpisy (2)
dopravní přestupky (1)
dopravní řády (1)
dopravní sektor (1)
dopravní sítě (1)
dopravní značka k vyvinění.. (1)
dopravní značky (3)
dorovnávací přídavek (1)
doručovací adresa (1)
doručování
doručování do datové schrán.. (1)
doručování do zahraničí (1)
doručování do zahraničí 3/18 (1)
doručování dokumentů (1)
doručování listinných zásil.. (1)
doručování písemností (7)
doručování rozhodčích nálezů (1)
doručování soudních písemno.. (1)
doručování v civilním řízení (1)
doručování v insolvenčním ř.. (1)
doručování v přeshraničním.. (1)
doručování v rozhodčím říze.. (1)
doručování v soudním řízení (1)
doručování v trestním řízení (1)
doručující orgány (1)
dostihové sázky (1)
dotace (4)
dotazy (5)
dotazy žáků a studentů (2)
dotčené orgány (1)
dotváření práva (1)
dovolací důvod podle §265b.. (1)
dovolací řízení (1)
dovolání (18)
dovolená
dovolená na zotavenou (1)
dovolená při přechodu práv.. (1)
dovolená při více pracovněp.. (1)
dovolené (1)
dovolené a koníčky (1)
dovoz
dovoz zboží (1)
dovozce (1)
doznání (2)
dozor
dozor státního zástupce (1)
dozorčí rada (7)
dozorčí služba (1)
dozorový úřad (1)
dožádání (5)
DPH (8)
DPH a nemovitosti (1)
DPH a ukončení kalendářního.. (1)
DPH při nájmu a pachtu (1)
DPH u dopravních služeb (1)
DPH u zprostředkovatelských.. (1)
dráhy (20)
dražba
dražba dobrovolná (1)
dražby (3)
dražby dobrovolné (1)
dražby nedobrovolné (1)
dražební řád (2)
drážní doprava (1)
drážní vozidla (1)
Dresdner Bank (1)
dress code (1)
drobné opravy (1)
drogerie (1)
drogová kriminalita (4)
drogová problematika (2)
drogové delikty (1)
drogy (29)
druhy civilního procesu (2)
druhy dovolené (1)
druhy družstev (1)
druhy důchodů (1)
druhy pracovních poměrů (1)
druhy trestů (1)
druhy zásahu do vlastnickéh.. (1)
druhy živností
družstevní bydlení (1)
družstevní byt (1)
družstevní bytová výstavba (1)
družstevní byty (7)
družstevní organizace (2)
družstevní podíl (1)
družstevní právo (9)
družstevní rolníci (1)
družstevní záložny (1)
družstevníci (5)
družstevnictví
družstva
družstvo (1)
družstvo - převod družstevn.. (1)
držba (20)
držba a vydržení (1)
držba věci nebo práva  jako.. (1)
držení (1)
držení majetku (1)
dříve vyslovené přání (1)
dualismus (1)
důchod (4)
důchodci (4)
důchodková amnestie (1)
důchodkové předpisy (1)
důchodkové přestupky (1)
důchodová daň (4)
důchodové nároky (1)
důchodové pojištění
důchodové pojištění advokátů (1)
důchodové předpisy (1)
důchodové spoření (1)
důchodové zabezpečení (17)
důchodový věk (1)
důchody (39)
důchody pozůstalých (1)
důchody s cizím prvkem (2)
duchovenstvo (2)
duchovní správa (1)
důkaz a pravděpodobnost (1)
důkaz znaleckým posudkem př.. (1)
důkazní břemeno (5)
důkazní břemeno a možnosti.. (1)
důkazní dokument (1)
důkazní materiál (3)
důkazní odpovědnost (1)
důkazní povinnost (1)
důkazní prostředky (3)
důkazní řízení (7)
důkazy (19)
důkazy smrti (1)
důležité odkazy na internetu (1)
důlní právo (2)
důlní škody (1)
dům (1)
Dunaj (1)
duplicitní zápis (1)
duplikáty (3)
důsledky doručení podání, j.. (1)
důsledky nepodání protestu.. (1)
důsledky nicotnosti (1)
důsledky zamítnutí územního.. (1)
důstojnost (1)
duševně chorý (2)
duševně nemocní (1)
duševní majetek (5)
duševní poruchy (7)
duševní vlastnictví (70)
duševní vlastnictví a ochra.. (2)
důvěryhodnost (2)
důvod vhodný zvláštního zře.. (1)
důvodová zpráva (8)
důvodové zprávy
důvody (6)
důvody nicotnosti (1)
důvody popření pravosti - p.. (1)
důvody pozastavení činnosti (1)
důvody zastavení exekuce (1)
dvě funkce trestu proporcio.. (1)
dvě katagorie spolků (1)
dvojí státní občanství (2)
dvojí uznání (2)
dvojí většina (1)
dvojí zdanění (6)
dvojjazyčné překladové slov.. (3)
Dvorský dekret (1)
dvousložkové ceny (1)
dvousměrná kauzuálnost (1)
dvoustranné dohody (1)
dynamika týmových negociací (1)
dynastie (1)
V zátvorkách je uvedený počet výskytov každého termínu.