Česká advokátní komora Praha - katalóg Clavius
Hlavní stránka katalogu
Main page
Hauptseite des Kataloges
Hlavná stránka katalógu

Register pre pole Téma - časť K  

LANius


Časti : 1-9 A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
, späť

 
  << Vyhľadávať vo všetkých dokumentoch - tu sú použité termíny : >>  
k § 308 zákoníku práce 6/20.. (1)
k dopadům nálezu ÚS ve věci.. (1)
k exekuci rozhodčích nálezů.. (1)
K chybějící právní úpravě t.. (1)
K nároku za významné zpoždě.. (1)
k odměně advokáta za výkon.. (1)
K odměně členu statutárního.. (1)
k odměně ustanoveného advok.. (1)
K otázce splnění podmínek p.. (1)
K otázkám odpovědnosti za z.. (1)
K otázkám souvisejícím se z.. (1)
k porušení práva právnické.. (1)
k povinnosti doručit znalec.. (1)
k povolení nezbytné cesty 3.. (1)
K právnímu režimu vypořádán.. (1)
k problematice adhézního ří.. (1)
k prohlídkám a zabavování d.. (1)
k protiprávnosti vědomého z.. (1)
k předkupnímu právu k pozem.. (1)
k převodu činností zaměstna.. (1)
k přiznání nároku na bezpla.. (1)
k rodičovské odpovědnosti a.. (1)
K rozhodování o zabrání věc.. (1)
K rozsudku NS ve věci spolu.. (1)
k směrnici 2015/635 (2)
k souladu biologického a pr.. (1)
k uplatnění práva na náhrad.. (1)
k věrohodnosti znaleckého p.. (1)
k vypořádání SJM k domu sto.. (1)
k vypořádání SJM v pozůstal.. (1)
k vzájemnému vztahu rodičov.. (1)
kabinet (1)
kabinetní listy (1)
kádrová evidence (1)
kamerové systémy (2)
kamerové systémy na pracovi.. (1)
Kamill Resler (1)
kamionová přeprava (2)
kamiony (1)
Kanada
kanalisace (1)
kancelář ČAK (1)
Kancelář prezidenta republi.. (3)
Kancelář veřejného ochránce.. (1)
kancelářský řád (3)
Kanda, Antonín (1)
kandidáti (1)
kandidátní listiny (1)
kandidátské státy EU (1)
Kaňkův palác (1)
kanonické manželské právo (1)
kanonické právo (9)
kantismus (1)
kanton (1)
kantony (5)
Kanun-i essassi (1)
kapesné (1)
Kapetovci (1)
kapitál (5)
kapitál družstva (1)
kapitalismus (3)
kapitalistické státy (1)
kapitalistické země (8)
kapitálová obchodní společn.. (1)
kapitálová společnost (2)
kapitálové obchodní společn.. (1)
kapitálové společnosti (5)
kapitálové trhy (3)
kapitálové účasti (1)
kapitálový trh (9)
kapitály (1)
karanténa (1)
Karel Schelle (1)
Karel Veliký (1)
kariera (1)
Karl Hermann Frank (1)
Karlovarské právnické dny (2)
kárná komise (1)
kárná komise ÚČA (1)
kárná odpovědnost (5)
kárná odpovědnost funkcioná.. (1)
kárná odpovědnost soudců (1)
kárná odpovědnost státních.. (1)
kárná opatření (4)
kárná praxe (1)
kárná praxe - NSR správní ř.. (1)
kárná praxe - Rakousko (1)
kárná rozhodnutí (2)
Kárná řízení advokátů, soud.. (1)
kárná řízení u NSS 1/19 (1)
kárná žaloba (1)
kárné provinění (1)
kárné provinění advokáta a.. (1)
kárné řízení (3)
kárné věci (21)
kárný řád (5)
kárný statut (1)
Kartágo (1)
kartel (2)
kartelové dohody (6)
kartelové právo
kartelové zákony (1)
kartelový řád (1)
kartelový zákon (1)
kartely (7)
karty (1)
karuselové podvody (1)
kasace (1)
kasační soud (55)
Kasační soud (1)
kasační soudy (1)
kasační stížnosti (2)
kasační závaznost (1)
Katalánsko, Baksicko a špan.. (1)
Katalánsko, Baksicko právo.. (1)
katastr (40)
katastr nemovitostí (42)
Katastr nemovitostí (1)
katastrální mapa (1)
katastrální mapy (2)
katastrální orgány (2)
katastrální právo (1)
katastrální úřady
katastrální území (4)
katastrální vyhláška (1)
katastrální zákon (6)
katastry (9)
kategorizace (1)
katolíci (1)
katolická církev (4)
katolická víra (2)
katolická výuka (1)
katolické církevní právo (1)
katolické právo (1)
katolictví (1)
kauce (4)
kausální ručení (1)
kausální systém (1)
kauza Duckého (1)
kauza Feldek (1)
kauza Skrúcaný (1)
kauza Traubner (1)
kauzy (3)
kázeňské odměny (1)
kázeňské právo (1)
kázeňské řízení (1)
Kázeňské trestání odsouzený.. (1)
kázeňské tresty (1)
kázeňské vyřízení (1)
kázeňský řád (2)
KBSE (1)
kdo je osobou ovládající -.. (1)
kdy je provozovatel interne.. (1)
ke koncepci mechanismů OPT-.. (1)
Ke smluvnímu vzdání se práva (1)
kinematografie (2)
kirminalita (1)
Kladenský proces (1)
klamavá reklama (6)
klamavé praktiky (1)
klamavé reklamy (1)
klasifikace bolestí (1)
klasifikace směnek (1)
klášterní velkostatky (1)
kláštery (1)
klauzurní práce (2)
KLDR (1)
Kleinův palác (1)
Klerus (1)
klíče (1)
klienti (4)
klientské spisy (1)
kluby (1)
kniha formulářů (1)
kniha smluv a soudních podá.. (1)
kniha sňatků (1)
knihování přídělů (1)
knihovna (2)
knihovní držba (1)
knihovní pořádek (2)
knihovní právo (1)
knihovní řád (1)
knihovní zákon (8)
knihovní zákony (2)
knihovní žádosti (1)
knihovnictví (1)
knihovny (1)
knihy (3)
knihy veřejné (1)
knížata (1)
knížecí rody (1)
knížectví Lichtenštejnské (3)
knížetství Schauburg-Lippe (1)
know-how (5)
koalice (1)
kocesní řízení (1)
kočovný nákup (1)
kodex (1)
kodex kanonického práva (2)
kodex práv pacientů (1)
Kodex práv pacientů (1)
kodexové právo (2)
kodexy (4)
kodifikace (8)
kodifikace práva (2)
kodifikace trestního práva (1)
koeficienty (1)
kogentnost a dispozitivita.. (1)
kogentnost a dispozitivnost (1)
Kojata (1)
kolaboranti (1)
kolaudace (2)
kolaudační řízení
kolegia (1)
kolektivizace (1)
kolektivní investování (2)
kolektivní monografie (21)
kolektivní odpovědnost (1)
kolektivní ochrana práv (2)
kolektivní ochrana práv a p.. (1)
kolektivní ochrana spotřebi.. (1)
kolektivní pracovní právo (6)
kolektivní práva spotřebite.. (1)
kolektivní právo (1)
kolektivní smlouva (1)
kolektivní smlouvy (7)
kolektivní správa (1)
kolektivní správa dat (1)
kolektivní správa práv auto.. (1)
kolektivní uplatňování náro.. (1)
kolektivní vyjednávání (4)
kolchozní právo (1)
kolisní normy (1)
kolize (1)
kolize ochrany vlastnického.. (1)
kolizní nástrahy smluveného.. (1)
kolizní normy
kolizní opatrovnictví 5/19 (1)
kolizní opatrovnictví nezle.. (1)
kolizní právo (1)
kolizní režim obchodních po.. (1)
kolková povinnost (1)
kolkování (4)
kolkovné (2)
kolky (27)
koloniální právo (1)
koloniální správa (1)
kolonie (2)
kolonizace (1)
Kolumbus (1)
koluzní vazba (1)
koluzní vazby (1)
komanditní (1)
komanditní akciové společno.. (1)
komanditní společnost (4)
komanditní společnosti (6)
komasační řízení (1)
komentář (>99)
komentář k nařízením (1)
komentář k tiskovému zákonu (1)
komentář k zákonu 321/2016.. (1)
komentář zákona o poplatcích (1)
komentáře (>99)
komentovaná přechodná ustan.. (1)
komentovaná rozhodnutí (1)
komentované vzory (1)
komerční bankovnictví (1)
komisař (1)
komisaři (1)
komise
komise pro cenné papíry (1)
Komise pro cenné papíry (1)
komisionáři (1)
komisionářské smlouvy (2)
komitenti (1)
Kommentar (1)
komora (1)
Komora patentových zástupců (1)
Komorní listy (2)
komory (3)
komparace (9)
komparatistika (53)
komparativní metody (1)
komparativní rozbor (1)
kompensace (2)
kompenzace (1)
kompenzace pohledávek (1)
kompeteční spory (2)
kompetence
kompetence CPI (1)
kompetence soudů (1)
kompetenční otázka (1)
kompetenční spory (1)
kompetenční výluky (1)
kompetenční zákon (1)
kompletní výklad (1)
komu patří prostor nad a po.. (1)
komunální odpad (1)
komunální odpady (1)
komunální podnik (1)
komunální právo (2)
komunální stížnost (1)
komunální volby (1)
komunikace (3)
komunikace s finančním úřad.. (1)
komunikace s klientem (1)
komunikační dovednosti (1)
komunismus (6)
komunistické právo (1)
komunistický režim (1)
komunitární obligační právo (1)
komunitární právní řád (1)
komunitární právo (60)
komunitární soudy (2)
komunitární úmluvy (1)
koncentrace (1)
koncentrace řízení (1)
koncentrační tábory (1)
koncentrační zásada (1)
koncepce odpovědnosti (1)
koncepce prokuratury (7)
koncepce vlastnictví bytů (1)
koncept (1)
koncept flexicurity (1)
koncept závaznosti a judika.. (1)
koncern (1)
koncernové právo
koncernový únos (1)
koncese
koncesní listina
koncesní řízení (3)
koncesní smlouvy (4)
koncesní systém (1)
koncesní zákon (2)
koncesovaná (1)
koncesované doprava (1)
konciliace (1)
koncipienti (1)
kondominium (1)
konec plošné autorské daně (2)
konference
konference SA (1)
konfesní právo (2)
konfirmace (1)
konfiskace (7)
konfiskace majetku (2)
konfiskační dekrety (1)
konflikt zájmů (5)
konfliktní doménová jména 4.. (1)
konflikty (1)
konglomerát (1)
Kongo (1)
Kongres (2)
kongres (8)
kongres OSN (2)
kongresy (8)
kongruální předpisy (1)
konkfiskace majetku (1)
konkrétní příklady (1)
konkureční doložka - pedago.. (1)
konkurence (7)
konkurence a priorita důvod.. (1)
konkurence práv (1)
konkurence uveřejňování sml.. (1)
konkurenceschopnost (1)
konkurenční doložka (1)
konkurenční doložka - praco.. (1)
konkurenční doložka podle z.. (1)
konkurenční doložky (1)
konkurenční zpravodajství (1)
konkurovatelné zaměstnání (1)
konkurs
konkurs a vyrovnání (2)
konkursní judikatura (2)
konkursní podstata (2)
konkursní právo
konkursní řád (7)
konkursní řízení
konkursní soud (1)
konkursní zákon (1)
konkurz
konkurz a vyrovnání (4)
konkurzní podstata (7)
konkurzní právo (19)
konkurzní řád (2)
konkurzní řády (1)
konkurzní řízení (8)
konkurzní řízení SR (2)
konkurzní soud (2)
konkurzní vztahy (1)
konkurzní zákon (1)
konkurzy (4)
konsolidace (1)
Konstantinopol (1)
konstituce (1)
konstitucionalismus (2)
konstitutivní výrok (1)
konsulové (1)
kontakt s vnějším světem (1)
kontinentální právní systém (1)
kontinentální právo (5)
kontinenty (1)
konto pracovní doby (1)
kontradiktornost (1)
kontrakty (3)
kontrazpravodajství (1)
kontrola (25)
kontrola cenových ujednání (1)
kontrola cenových ujednání.. (1)
kontrola družstev (1)
kontrola přiměřenosti (1)
kontrola správy (1)
kontrolní činnost (4)
kontrolní formulář souhlasu (1)
kontrolní mechanismy (2)
kontrolní oprávnění (1)
kontrolní orgány (3)
kontrolní řád (2)
Kontrolní řád (1)
kontroly (6)
konvence (7)
konvent (1)
konvergenční programy (1)
konverse (2)
konversní úlevy (1)
konverze (3)
konverze dokumentů (2)
konzuláty (1)
konzumpce (1)
kooinace nezávislých insolv.. (1)
kooperace (7)
kooperativní vyjednávání (1)
koordinace (1)
kopie (2)
kopie listin (1)
kopie správního spisu 3/18 (1)
kopírování (1)
Korea (1)
korektury (1)
korespondence (7)
korporace
korporační právo (2)
korunní země (1)
korupce
kosmická tělesa (1)
kostely (1)
koupě (9)
koupě na zkoušku (1)
koupě najaté věci (1)
koupě nemovitosti (1)
koupě podle vzoru (1)
kožené zboží (1)
kožešiny (1)
kožešníci (1)
kožešnické zboží (1)
krácení dovolené (1)
krádež (4)
krádež v islámském právu (1)
krádeže (4)
kraj (1)
kraje (21)
krajiny (1)
krajní nouze (5)
krajové srovnání (1)
krajská ředitelství policie (1)
krajská správa (1)
krajské soudy (3)
krajské zřízení (4)
královská města (1)
královská nařízení (1)
Královská říše (8)
královská uherská zeměbrana (1)
královské nařízení 9.1.1915 (1)
královské výsady (1)
království (>99)
Království bavorské (4)
království České (4)
Království české (>99)
Království dánské (1)
Království maďarské (1)
Království nizozemské (1)
Království saské (1)
Království Württenberg (1)
krasobruslaři (1)
krátkodobé tresty (1)
krátkodobý pobyt (1)
kratší pracovní doba (1)
Krčmář (1)
kredit (2)
kreditní společnosti (3)
kremace (1)
Kriegsgesetzbuch (1)
kriminalalita (1)
kriminalisté (1)
kriminalistická expertíza (1)
kriminalistická psychologie (1)
kriminalistická stopa (1)
kriminalistická taktika (1)
kriminalistické metody (1)
Kriminalistický sborník (54)
Kriminalistika (27)
kriminalistika (>99)
kriminalita (>99)
kriminalita mládeže (5)
kriminalita páchaná na mlád.. (1)
kriminality (1)
kriminální grafologie (1)
kriminální policie (1)
kriminální úřadovny (1)
kriminální zpravodajství (1)
kriminologická psychologie (1)
kriminologické výzkumy (1)
kriminologie (>99)
kriminologové (1)
krise mezinárodního práva (1)
kritéria (2)
kritérium bydliště (1)
kritika (1)
kritika zaměstnavatele jako.. (1)
Krivský Dušan (1)
krize (2)
krizový management (1)
krizový stav (1)
krizový zákon (1)
krmiva (1)
Kroměřížský sněm (1)
kronika (2)
krupobití (1)
kryptografická ochrana (1)
kryptografický a dynamický.. (1)
kryptologie (1)
křesťanství (5)
křivda (1)
křivé obvinění (2)
KSČ (2)
které právnické osoby jsou.. (1)
kultová práva (2)
kultura
kultura jednotlivých zemí (1)
kulturně výchovná činnost (1)
kulturní fondy (2)
kulturní památky (2)
kulty (1)
kumulace výkonů trestů odně.. (1)
kumulativní novace (1)
Kundenfang (1)
kupci (2)
kupecké právo (1)
kupecké právo retenční (1)
kuplířství (2)
kupní (1)
kupní cena (6)
kupní smlouva
kupní smlouva věcí movitých.. (1)
kupní smlouvy (19)
kupónový proces (1)
kupóny (3)
kurátor (3)
kurátoři (1)
kursové sázky (1)
kurzy (1)
kutací právo (3)
kůže (1)
kvalifikace (6)
kvalifikace trestných činů (1)
kvalifikovaná účast v úvěro.. (1)
kvalifikovaná výzva k vyjád.. (1)
kvalifikovaní dodavatelé (1)
kvantová mechanika (1)
kvóty (1)
kyberbezpečnost (1)
kyberkriminalita (4)
kybernetická bezpečnost (5)
kybernetické útoky (1)
kybernetika (1)
kyberšikana (1)
kyberšikana 3/19 (1)
Kypr (1)
V zátvorkách je uvedený počet výskytov každého termínu.