Česká advokátní komora Praha - katalóg Clavius
Hlavní stránka katalogu
Main page
Hauptseite des Kataloges
Hlavná stránka katalógu

Register pre pole Téma - časť K  

LANius


Časti : 1-9 A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
, späť

Pre pomalé spojenie : K-Kn, Ko, Kr-Ky
  << Vyhľadávať vo všetkých dokumentoch - tu sú použité termíny : >>  
k § 308 zákoníku práce 6/20.. (1)
k aplikovatelnosti ustanove.. (1)
k definici smlouvy o realit.. (1)
k dopadům nálezu ÚS ve věci.. (1)
k exekuci rozhodčích nálezů.. (1)
K chybějící právní úpravě t.. (1)
k institutu souhlasu zastup.. (1)
k judikatuře NS ve věci vým.. (1)
k možné odpovědnosti za chy.. (1)
k možnosti soudu nařídit úč.. (1)
k nároku advokáta na mimosm.. (1)
k některým aplikačním souvi.. (1)
k některým mýtům a omylům o.. (1)
k neoprávněnému zabavení el.. (1)
k nepromlčitelnosti práva v.. (1)
k nové trestněprávní ochran.. (1)
k odformalizování zahájení.. (1)
k odměně advokáta za výkon.. (1)
K odměně členu statutárního.. (1)
k odměně ustanoveného advok.. (1)
k otázce dětských dluhů 11-.. (1)
K otázce splnění podmínek p.. (1)
k otázce, zda je následný d.. (1)
K otázkám souvisejícím se z.. (1)
k pojetí dispozitivního prá.. (1)
k pojmu veřejné prostředky.. (1)
k porušení práva právnické.. (1)
k poslední novele zákona o.. (1)
k postoupení pohledávky věř.. (1)
k posuzování jiné skutečnos.. (1)
K použití úředního razítka.. (1)
k povaze příspěvkové organi.. (1)
k povinnosti doručit znalec.. (1)
k povinnosti soudu rozhodno.. (1)
k povinnosti zjišťovat názo.. (1)
k povolení nezbytné cesty 3.. (1)
k praktickým otázkám řízení.. (1)
k právu na informace podle.. (1)
k problematice adhézního ří.. (1)
k problematice nabytí odkaz.. (1)
k problematice zastavení po.. (1)
k prohlídkám a zabavování d.. (1)
k projektu elektronické sbí.. (1)
k protiprávnosti vědomého z.. (1)
k předkupnímu právu k pozem.. (1)
k převodu činností zaměstna.. (1)
k přípustnosti retroaktivit.. (1)
k přiznání nároku na bezpla.. (1)
k rekognici jako rozhodujíc.. (1)
k reparační úloze státu nej.. (1)
k rodičovské odpovědnosti a.. (1)
K rozhodnutí NS týkajícího.. (1)
k rozhodnutí NS ve věci urč.. (1)
k rozhodnutí velkého senátu.. (1)
k rozhodování nejvyššího or.. (1)
k rozhodování podle § 16 zá.. (1)
k rozsudku NS ve věci opušt.. (1)
k rozsudku NS ve věci posuz.. (1)
K rozsudku NS ve věci spolu.. (1)
k rozšiřování věcné působno.. (1)
k směrnici 2015/635 (1)
k souladu biologického a pr.. (1)
k trestné činnosti spočívaj.. (1)
k trestnímu postihu šíření.. (1)
k trestu zákazu plnění veře.. (1)
k úhradě nákladů řízení stá.. (1)
k uplatnění práva na náhrad.. (1)
k úpravě výchovných poměrů.. (1)
k ústavnímu požadavku odděl.. (1)
k ústavnosti a zákonnosti o.. (1)
k věrohodnosti znaleckého p.. (1)
k všehrdskému výzkumu posle.. (1)
k vybraným bankovním obchod.. (1)
K výkladu § 14a rozpočtovýc.. (1)
k výkladu zakladatelských p.. (1)
k vypořádání SJM k domu sto.. (1)
k vypořádání SJM v pozůstal.. (1)
k využití údajů z telekomun.. (1)
k vývoji podmínek vyvlastně.. (1)
k vzájemnému vztahu rodičov.. (1)
k zásadě beneficium cohaeni.. (1)
k zásadní změně Úmluvy Rady.. (1)
k závislosti trestního stíh.. (1)
kabinet (1)
kabinetní listy (1)
kácení dřevin pro účely sta.. (1)
kádrová evidence (1)
kam až povede lidská benevo.. (1)
kamerové systémy (2)
kamerové systémy na pracovi.. (1)
Kamill Resler (1)
kamionová přeprava (2)
kamiony (1)
Kanada
kanalisace (1)
kancelář ČAK (1)
Kancelář prezidenta republi.. (3)
Kancelář veřejného ochránce.. (1)
kancelářský řád (3)
Kanda, Antonín (1)
kandidáti (1)
kandidátní listiny (1)
kandidátské státy EU (1)
Kaňkův palác (1)
kanonické manželské právo (1)
kanonické právo (9)
kantismus (1)
kanton (1)
kantony (5)
Kanun-i essassi (1)
kapesné (1)
Kapetovci (1)
kapitál (5)
kapitál družstva (1)
kapitalismus (3)
kapitalistické státy (1)
kapitalistické země (8)
kapitálová obchodní společn.. (1)
kapitálová společnost (2)
kapitálové obchodní společn.. (1)
kapitálové společnosti (6)
kapitálové trhy (3)
kapitálové účasti (1)
kapitálový trh (9)
kapitály (1)
kapka kámen vyhloubí ne sil.. (1)
karanténa (1)
Karel Schelle (2)
Karel Veliký (1)
kariera (1)
Karl Hermann Frank (1)
Karlovarské právnické dny (27)
kárná komise (1)
kárná komise ÚČA (1)
kárná odpovědnost (8)
kárná odpovědnost funkcioná.. (1)
kárná odpovědnost soudců (1)
kárná odpovědnost státních.. (1)
kárná opatření (4)
kárná praxe (1)
kárná praxe - NSR správní ř.. (1)
kárná praxe - Rakousko (1)
kárná provinění exekutorů 1.. (1)
kárná rozhodnutí (2)
Kárná řízení advokátů, soud.. (1)
kárná řízení u NSS 1/19 (1)
kárná žaloba (1)
kárné provinění (1)
kárné provinění advokáta a.. (1)
kárné řízení (4)
kárné věci (21)
kárný řád (6)
kárný statut (1)
Kartágo (1)
kartel (2)
kartelové dohody (6)
kartelové právo
kartelové zákony (1)
kartelový řád (1)
kartelový zákon (1)
kartely (7)
karty (1)
karuselové podvody (1)
Karuselové podvody 9/18 (1)
kasace (1)
kasační soud (55)
Kasační soud (1)
kasační soudy (1)
kasační stížnost (1)
kasační stížnosti (2)
kasační závaznost (1)
Katalánsko, Baksicko a špan.. (1)
Katalánsko, Baksicko právo.. (1)
katastr (40)
katastr nemovitostí (42)
Katastr nemovitostí (1)
katastrální mapa (1)
katastrální mapy (2)
katastrální orgány (2)
katastrální právo (1)
katastrální úřady
katastrální území (4)
katastrální vyhláška (1)
katastrální zákon (6)
katastry (9)
kategorizace (1)
katolíci (1)
katolická církev (4)
katolická víra (2)
katolická výuka (1)
katolické církevní právo (1)
katolické právo (1)
katolictví (1)
kauce (4)
kausální ručení (1)
kausální systém (1)
kauza Duckého (1)
kauza Feldek (1)
kauza Skrúcaný (1)
kauza Traubner (1)
kauzy (3)
kázeňské odměny (1)
kázeňské právo (1)
kázeňské řízení (1)
Kázeňské trestání odsouzený.. (1)
kázeňské trestání: Spravedl.. (1)
kázeňské tresty (1)
kázeňské vyřízení (1)
kázeňský řád (2)
KBSE (1)
kdo je osobou ovládající -.. (1)
kdo ochrání spotřebitele 3/.. (1)
kdy (ne)mají lidé nárok na.. (1)
kdy a jak pořídit pro přípa.. (1)
kdy je provozovatel interne.. (1)
kdy může dozorový právní zá.. (1)
kdy se z franšízanta stává.. (1)
kdy se zaměstnavatel dozví.. (1)
kdy si lze přečíst e-maily.. (1)
Když se práva berou vlažně.. (1)
ke čtyřem základním otázkám.. (1)
ke koncepci mechanismů OPT-.. (1)
ke koronavirovým kvalifikov.. (1)
ke kumulaci podmíněně odlož.. (1)
ke slučitelnosti Lex vouche.. (1)
Ke smluvnímu vzdání se práv.. (1)
ke spravedlivému odměňování.. (1)
ke vkladové povinnosti spol.. (1)
ke vztahu práv z vadného pl.. (1)
ke zrušení části § 9 odst... (1)
Keby stál Emil Hácha pred N.. (1)
kinematografie (2)
kirminalita (1)
Kladenský proces (1)
klamavá reklama (6)
klamavé praktiky (1)
klamavé reklamy (1)
klasifikace bolestí (1)
klasifikace směnek (1)
klášterní velkostatky (1)
kláštery (1)
klauzurní práce (2)
KLDR (1)
Kleinův palác (1)
Klerus (1)
klíče (1)
klíčové postupy pro rozvoj.. (1)
klienti (4)
klientské spisy (1)
klimatické právo změní ekon.. (1)
klimatické žaloby: bod obra.. (1)
klinická výuka práva očima.. (1)
kluby (1)
kniha formulářů (1)
kniha smluv a soudních podá.. (1)
kniha sňatků (1)
knihování přídělů (1)
knihovna (2)
knihovní dary knihovně (1)
knihovní držba (1)
knihovní pořádek (2)
knihovní právo (1)
knihovní řád (1)
knihovní zákon (8)
knihovní zákony (2)
knihovní žádosti (1)
knihovnictví (1)
knihovny (1)
knihy (2)
knihy veřejné (1)
knížata (1)
knížecí rody (1)
knížectví Lichtenštejnské (3)
knížetství Schauburg-Lippe (1)
know-how (5)
know-how jako předmět závaz.. (1)
koalice (1)
kocesní řízení (1)
kočovný nákup (1)
kodex (1)
kodex kanonického práva (2)
kodex práv pacientů (1)
Kodex práv pacientů (1)
kodexové právo (2)
kodexy (4)
kodifikace (8)
kodifikace práva (2)
kodifikace trestního práva (1)
koeficient času při výpočtu.. (1)
koeficienty (1)
kogentnost a dispozitiva ko.. (1)
kogentnost a dispozitivita.. (1)
kogentnost a dispozitivnost (1)
Kojata (1)
kolaboranti (1)
kolaudace (2)
kolaudační řízení
kolegia (1)
kolektivizace (1)
kolektivní investování (2)
kolektivní monografie (23)
kolektivní odpovědnost (1)
kolektivní ochrana práv (2)
kolektivní ochrana práv a p.. (1)
Kolektivní ochrana práv v n.. (1)
kolektivní ochrana spotřebi.. (1)
kolektivní pracovní právo (6)
kolektivní práva spotřebite.. (1)
kolektivní právo (1)
kolektivní smlouva (1)
kolektivní smlouvy (7)
kolektivní správa (1)
kolektivní správa dat (1)
kolektivní správa práv auto.. (1)
kolektivní uplatňování náro.. (1)
kolektivní vyjednávání (5)
kolchozní právo (1)
kolisní normy (1)
kolize (1)
Kolize dohody o srážkách ze.. (1)
kolize hospodářské soutěže.. (1)
kolize ochrany vlastnického.. (1)
kolizní nástrahy smluveného.. (1)
kolizní normy
kolizní opatrovnictví 5/19 (1)
kolizní opatrovnictví nezle.. (1)
kolizní právo (1)
kolizní režim obchodních po.. (1)
kolková povinnost (1)
kolkování (4)
kolkovné (2)
kolky (27)
koloniální právo (1)
koloniální správa (1)
kolonie (2)
kolonizace (1)
Kolumbus (1)
koluzní vazba (1)
koluzní vazby (1)
komanditní (1)
komanditní akciové společno.. (1)
komanditní společnost (4)
komanditní společnosti (6)
komasační řízení (1)
komentář (>99)
komentář k nařízením (1)
komentář k tiskovému zákonu (1)
komentář k zákonu 321/2016.. (1)
komentář zákona o poplatcích (1)
komentáře (>99)
komentovaná přechodná ustan.. (1)
komentovaná rozhodnutí (1)
komentované vzory (1)
komercializace technických.. (1)
komerční bankovnictví (1)
komerční nájem v judikatuře.. (1)
kometáře (1)
komisař (1)
komisaři (1)
komise
komise pro cenné papíry (1)
Komise pro cenné papíry (1)
komisionáři (1)
komisionářské smlouvy (2)
komitenti (1)
Kommentar (1)
komora (1)
Komora patentových zástupců (1)
Komorní listy (3)
komory (3)
komparace
komparatistika (54)
komparativní metody (1)
komparativní rozbor (1)
kompensace (2)
kompenzace (1)
kompenzace pohledávek (1)
kompenzace za vyvlastnění v.. (1)
kompeteční spory (2)
kompetence
kompetence CPI (1)
kompetence soudů (1)
kompetenční otázka (1)
kompetenční spory (1)
kompetenční výluky (1)
kompetenční zákon (1)
kompletní výklad (1)
komplikace a perspektivy Úř.. (1)
komu patří prostor nad a po.. (1)
komunální odpad (1)
komunální odpady (1)
komunální podnik (1)
komunální právo (2)
komunální stížnost (1)
komunální volby (1)
komunikace (3)
komunikace s finančním úřad.. (1)
komunikace s klientem (1)
komunikační dovednosti (1)
komunismus (6)
komunistické právo (1)
komunistický režim (1)
komunitarizace (1)
komunitární obligační právo (1)
komunitární právní řád (1)
komunitární právo (61)
komunitární soudy (2)
komunitární úmluvy (1)
koncentrace (1)
koncentrace řízení (1)
koncentrační tábory (1)
koncentrační zásada (1)
koncepce odpovědnosti (1)
koncepce prokuratury (7)
koncepce vlastnictví bytů (1)
koncept (1)
koncept flexicurity (1)
koncept závaznosti a judika.. (1)
koncepty zastupování mezi s.. (1)
koncern (1)
koncernové právo
koncernový únos (1)
koncese
koncesní listina
koncesní řízení (3)
koncesní smlouvy (4)
koncesní systém (1)
koncesní zákon (2)
koncesovaná (1)
koncesované doprava (1)
konciliace (1)
koncipienti (1)
kondominium (1)
Konec nedorozumění při posk.. (1)
konec plošné autorské daně (2)
konference (51)
konference SA (1)
konfesní právo (2)
konfirmace (1)
konfiskace (7)
konfiskace majetku (2)
konfiskační dekrety (1)
konflikt zájmů (5)
konfliktní doménová jména 4.. (1)
konflikty (1)
konglomerát (1)
Kongo (1)
Kongres (2)
kongres (8)
kongres OSN (2)
kongresy (8)
kongruální předpisy (1)
konkfiskace majetku (1)
konkrétní příklady (1)
konkureční doložka - pedago.. (1)
konkurence (8)
konkurence a priorita důvod.. (1)
konkurence práv (1)
konkurence řízení o přestup.. (1)
konkurence uveřejňování sml.. (1)
konkurenceschopnost (1)
konkurenční doložka (1)
konkurenční doložka - praco.. (1)
konkurenční doložka 6/20 (1)
konkurenční doložka podle z.. (1)
konkurenční doložky (2)
konkurenční zpravodajství (1)
konkurovatelné zaměstnání (1)
konkurs
konkurs - zpeněžování 10/20 (1)
konkurs a vyrovnání (2)
konkursní judikatura (2)
konkursní podstata (2)
konkursní právo
konkursní řád (7)
konkursní řízení
konkursní soud (1)
konkursní zákon (1)
konkurz
konkurz a vyrovnání (5)
konkurzní podstata (7)
konkurzní právo (19)
konkurzní řád (2)
konkurzní řády (1)
konkurzní řízení (8)
konkurzní řízení SR (2)
konkurzní soud (2)
konkurzní vztahy (1)
konkurzní zákon (1)
konkurzy (4)
Konsensuálne prostriedky al.. (1)
konsenzuální odškodnění (1)
konsenzuální vyřízení věci.. (1)
konsolidace (1)
Konstantinopol (1)
konstituce (1)
konstitucionalismus (2)
Konstituování rozhodčího fó.. (1)
konstitutivní výrok (1)
konsulové (1)
kontakt s vnějším světem (1)
kontinentální právní systém (1)
kontinentální právo (5)
kontinenty (1)
konto pracovní doby (1)
kontradiktornost (1)
kontrakty (3)
kontrazpravodajství (1)
kontrola (25)
kontrola cenových ujednání (1)
kontrola cenových ujednání.. (2)
kontrola družstev (1)
kontrola kriminality (1)
kontrola přiměřenosti (1)
kontrola správy (1)
kontrola veřejných sborů (1)
kontrolní činnost (5)
kontrolní formulář souhlasu (1)
kontrolní mechanismy (2)
kontrolní oprávnění (1)
kontrolní orgány (3)
kontrolní působnost dozorčí.. (1)
kontrolní řád (3)
Kontrolní řád (1)
kontroly (6)
kontumační rozsudek - analý.. (1)
konvence (7)
konvent (1)
konvergenční programy (1)
konverse (2)
konversní úlevy (1)
konverze (3)
konverze dokumentů (2)
konzuláty (1)
konzumpce (1)
kooinace nezávislých insolv.. (1)
kooperace (7)
kooperativní vyjednávání (1)
koordinace (1)
koordinace nabídek v zadáva.. (1)
kopie (2)
kopie listin (1)
kopie správního spisu 3/18 (1)
kopírování (1)
Korea (2)
korektury (1)
korespondence (7)
Korespondence E. Háchy a O... (1)
koronavirus - počáteční sta.. (1)
koronavirus dal výhodu dluž.. (1)
Koronavirus mění advokacii.. (1)
koroporadna pro nouzové sta.. (1)
korporace
korporační loajalita člena.. (1)
korporační omezení převodit.. (1)
korporační právo (2)
korporační spory (1)
korunní země (1)
korupce
kosmická tělesa (1)
kostely (1)
koupě (9)
koupě na zkoušku (1)
koupě najaté věci (1)
koupě nemovitosti (1)
koupě podle vzoru (1)
kožené zboží (1)
kožešiny (1)
kožešníci (1)
kožešnické zboží (1)
krácení dovolené (2)
krádež (4)
krádež v islámském právu (1)
krádeže (4)
kraj (1)
kraje (21)
krajiny (1)
krajní nouze (6)
krajové srovnání (1)
krajská ředitelství policie (1)
krajská správa (1)
krajské soudy (3)
krajské zřízení (4)
královská města (1)
královská nařízení (1)
Královská říše (8)
královská uherská zeměbrana (1)
královské nařízení 9.1.1915 (1)
královské výsady (1)
království (>99)
Království bavorské (4)
království České (4)
Království české (>99)
Království maďarské (1)
Království nizozemské (1)
Království saské (1)
Království Württenberg (1)
krasobruslaři (1)
krátké úvahy nad § 59 odst... (1)
krátké zamyšlení nad novým.. (1)
krátkodobé tresty (1)
krátkodobý pobyt (1)
kratší pracovní doba (1)
Krčmář (1)
kredit (2)
kreditní společnosti (3)
kremace (1)
Kriegsgesetzbuch (1)
kriminalalita (1)
kriminalisté (1)
kriminalistická expertíza (1)
kriminalistická psychologie (1)
kriminalistická stopa (1)
kriminalistická taktika (1)
kriminalistické metody (1)
Kriminalistický sborník (54)
Kriminalistika (28)
kriminalistika (>99)
Kriminalistika. Technické,.. (1)
kriminalita (>99)
kriminalita mládeže (5)
kriminalita páchaná na mlád.. (1)
kriminality (1)
kriminální grafologie (1)
kriminální policie (1)
kriminální úřadovny (1)
kriminální zpravodajství (2)
kriminogenní rizikové fakto.. (1)
kriminologická psychologie (1)
kriminologické výzkumy (1)
kriminologie (>99)
kriminologové (1)
krise mezinárodního práva (1)
kritéria (2)
kritérium bydliště (1)
kritické zamyšlení nad usta.. (1)
kritický rozbor návrhu nové.. (1)
kritika (1)
Kritika metodiky  nejvyššíh.. (1)
kritika zaměstnavatele jako.. (1)
Krivský Dušan (1)
krize (2)
krize odvolacího orgánu Svě.. (1)
krizový management (1)
krizový stav (1)
krizový zákon (1)
krmiva (1)
Kroměřížský sněm (1)
kronika (1)
krupobití (1)
kryptografická ochrana (1)
kryptografický a dynamický.. (1)
kryptologie (1)
kryptoměny (1)
kryté dluhopisy v českém pr.. (1)
křesťanství (5)
křivda (1)
křivé obvinění (2)
KS Ostrava: Zástavní právo.. (1)
KSČ (2)
které právnické osoby jsou.. (1)
kultová práva (2)
kultura
kultura jednotlivých zemí (1)
kulturně výchovná činnost (1)
kulturní fondy (2)
kulturní památky (2)
kulty (1)
kumulace funkcí členů Parla.. (1)
kumulace výkonů trestů odně.. (1)
kumulativní novace (1)
Kundenfang (1)
kupci (2)
kupecké právo (1)
kupecké právo retenční (1)
kuplířství (2)
kupní (1)
kupní cena (7)
kupní smlouva
kupní smlouva věcí movitých.. (1)
kupní smlouva, spotřebitels.. (1)
kupní smlouvy (19)
kupónový proces (1)
kupóny (3)
kurátor (3)
kurátoři (1)
kursové sázky (1)
kurzy (1)
kutací právo (3)
kůže (1)
kvalifikace (6)
kvalifikace mediátora (1)
kvalifikace trestných činů (1)
kvalifikovaná účast v úvěro.. (1)
kvalifikovaná výzva k vyjád.. (1)
kvalifikovaní dodavatelé (1)
kvalifikovaní poskytovatelé.. (1)
kvantová mechanika (1)
kvóty (1)
kvůli viru Češi přišli o ne.. (1)
kyberbezpečnost (1)
kyberbezpečnost v době covi.. (1)
kybergrooming v slovenskom.. (1)
kyberkriminalita (5)
kybernetická bezpečnost (7)
kybernetické útoky (1)
kybernetický incident (1)
kybernetický prostor (1)
kybernetický útok (1)
kybernetika (1)
kyberstalking a kyberšikana (1)
kyberšikana (2)
kyberšikana 3/19 (1)
Kypr (1)
V zátvorkách je uvedený počet výskytov každého termínu.