Česká advokátní komora Praha - katalóg Clavius
Hlavní stránka katalogu
Main page
Hauptseite des Kataloges
Hlavná stránka katalógu

Register pre pole Téma - časť M  

LANius


Časti : 1-9 A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
, späť

 
  << Vyhľadávať vo všetkých dokumentoch - tu sú použité termíny : >>  
Má naprosto svobodná virtuá.. (1)
Maastrichtská dohoda (1)
Maastrichtská smlouva (3)
maďarská právní úprava sank.. (1)
Maďarsko (92)
Maďaři (1)
Madeleine Albrightová (1)
Madrid (1)
Madridská dohoda (1)
mafie (1)
magesteriální právo (2)
magistráty (2)
majestátní znak (1)
majetek (58)
majetek domovní (1)
majetek družstev (1)
majetek družstva (1)
majetek EU (1)
majetek lesních družstev (1)
majetek obcí (1)
majetek obcí a krajů (1)
majetek obchodních společno.. (1)
majetek státu (5)
majetko-právní vztahy (1)
majetkoprávní vztahy (1)
majetková daň (1)
majetková odpovědnost (1)
majetková podstata (1)
majetková podstata 5/19 (1)
majetková práva
majetková práva krajů (1)
majetková práva obcí (1)
majetková přiznání (1)
majetková struktura (1)
majetková škoda (4)
majetková škoda podle PETL (1)
majetková újma (4)
majetkové delikty (2)
majetkové otázky (1)
majetkové poměry (1)
majetkové postavení a fondy (1)
majetkové právo
majetkové převody (2)
majetkové regulace (1)
majetkové restituce (3)
majetkové sankce (2)
majetkové společenství (2)
majetkové společenství manž.. (1)
majetkové spory (1)
majetkové škody (1)
majetkové trestné činy (5)
majetkové uspořádání (1)
majetkové vypořádání (1)
majetkové vyrovnání (1)
majetkové vztahy (4)
majetkový přírůstek (1)
majetky (1)
majitel směnky - zmocňovací.. (1)
majitelé (1)
makléři (3)
makroekonomie (1)
malá privatizace (1)
Malajzie (1)
malé bytové družstvo (1)
Malíř, Jan (1)
malířství (1)
Malta (3)
management (4)
management konfliktů (1)
managment veřejných stavebn.. (1)
manažerská politologie (1)
manažerské akcie (1)
manažeři (1)
mandanti (1)
mandatáři koruny (1)
mandátní řízení (1)
mandátní smlouva (4)
mandátní smlouvy (2)
mandátní žaloba (1)
mania ebriosa (1)
manipulační plocha - NS 7-8.. (1)
Manitoba (1)
manudukční povinnost (1)
manufaktury (3)
manžel povinného (1)
manželé (19)
manželská smlouva (4)
manželská smlouva v islámsk.. (1)
manželské církevní právo (1)
manželské delikty (1)
manželské majetkové právo (2)
manželské majetkové právo -.. (1)
manželské majetkové právo -.. (1)
manželské právo
manželské soužití (1)
manželské vazby (1)
manželské zákazy (1)
manželský zákon (1)
manželství
manželství mezi osobami ste.. (1)
manželství versus nesezdané.. (1)
mapy (3)
Marcus Thullius (1)
Marie Terezie
marketing (1)
markrabství (28)
Markrabství moravské (1)
Markrabství Moravské (1)
Maroko (1)
Marphyho zákony (1)
Martinská deklarace (1)
Marx (1)
Masarykova universita (2)
maséři podle zdravotnického.. (1)
masmédia (1)
maso (1)
masová média (1)
materiální pravda (1)
materiální právo (3)
materiální smlouvy (1)
materiální zájmy (1)
materielní kultura (1)
materielní právo (1)
mateřská dovolená (7)
mateřské dávky (1)
mateřský příspěvek (1)
mateřství (5)
mateřství a otcovství (1)
matka zbavená rodičovské zo.. (1)
matriční agenda (2)
matriční skutečnosti (1)
matriční události (1)
matriční úřady (1)
matrika (3)
matriky (3)
matrimonium (2)
maximální ceny (1)
Mazija (1)
media (1)
média
Média (1)
média a trestní řízení (1)
média v kriminologické pers.. (1)
média v soudní síni (2)
mediace (32)
mediace a rozvod (1)
mediace v podnikání (1)
mediace v trestních věcech (1)
mediační doložka (1)
mediační doložka ve smlouvá.. (1)
mediační služba (5)
mediální (1)
mediální obraz (1)
mediální odsouzení (1)
mediální právo (4)
mediální zákon (1)
mediátoři (2)
medici (2)
medicína (3)
medicinské právo (9)
medicínské právo (1)
medicínskoprávní spory (1)
meliorace (3)
meliorační fond (2)
Memlouké (1)
memoáry (6)
měna (19)
měnová integrace (1)
měnová politika (3)
měnová unie (6)
měnové opce (1)
měnové vztahy (1)
měnový fond (1)
měnový systém (1)
menšinoví akcionáři (1)
menšiny
mentální hygiena (1)
měny (2)
měrné jednotky (1)
měření rychlosti (1)
měřítko přezkoumatelnosti r.. (1)
města (19)
města pražská (1)
městská práva (3)
městská správa (1)
městské části (1)
městské kamerové systémy (1)
městské právo (3)
městské soudnictví (1)
městské stavební právo (1)
městské ústavy (1)
Městský soud v Praze (1)
měšťanské školy (1)
metoda DIRKS (1)
metoda EVA (1)
metoda kolizní (1)
metoda přímá (1)
metodická příručka (1)
metodické dokumenty (1)
metodické materiály Generál.. (1)
metodické návody (1)
metodické pokyny (1)
metodika (4)
metodika Nejvyššího soudu (2)
Metodika NS (1)
Metodika NS a nemajetková ú.. (1)
metodika zavádění spisové s.. (2)
metodologie (2)
metodologie právní vědy (1)
metody (6)
metody dodávky (1)
metody hodnocení ekonomické.. (1)
metody oceňování nemovitostí (1)
metody určování výše výživn.. (1)
metologie (1)
metro jako věc v právním sm.. (1)
metrologie (1)
Mexico (1)
Mexiko (4)
meze ochrany zástavního věř.. (1)
meze předsmluvní odpovědnos.. (1)
meze samostatnosti 2/20 (1)
meze soudního dotváření a i.. (1)
meze svobody projevu (1)
meze trestní obhajoby (1)
meze výkonu vlastnického pr.. (1)
mezery (1)
mezinární právo veřejné (2)
mezinárodní (>99)
mezinárodní arbitráž (4)
mezinárodní dědické právo (2)
mezinárodní dokumenty (6)
mezinárodní doprava (3)
mezinárodní ekonomické vzta.. (1)
Mezinárodní federace konzul.. (1)
mezinárodní helsinská feder.. (1)
mezinárodní insolvenční prá.. (1)
mezinárodní investiční arbi.. (1)
mezinárodní investiční ochr.. (1)
mezinárodní investiční právo (1)
mezinárodní justiční spolup.. (4)
mezinárodní justiční spolup.. (1)
mezinárodní klasifikace nem.. (1)
mezinárodní konference (3)
mezinárodní koupě zboží (1)
mezinárodní kupní smlouvy (1)
mezinárodní licence (2)
mezinárodní normy (1)
mezinárodní obchod
mezinárodní obchodní arbitr.. (2)
mezinárodní obchodní smlouvy (1)
mezinárodní obchodní styk (1)
mezinárodní obyčejové právo (1)
mezinárodní oceňovací stand.. (1)
mezinárodní oddělení (1)
mezinárodní odpovědnost (1)
mezinárodní ochrana (2)
mezinárodní ochrana holdingů (2)
mezinárodní ochrana vynálezu (1)
mezinárodní organizace (4)
Mezinárodní organizace práce (1)
mezinárodní organizovaný zl.. (1)
mezinárodní orgány (1)
mezinárodní osvojení (1)
Mezinárodní pakt o LP (1)
mezinárodní policejní spolu.. (1)
mezinárodní postavení (1)
mezinárodní prameny (1)
mezinárodní práva (1)
mezinárodní pravidla (2)
mezinárodní právo (>99)
mezinárodní právo americké (1)
mezinárodní právo hospodářs.. (1)
mezinárodní právo obyčejové (1)
mezinárodní právo procesní (4)
mezinárodní právo soukromé (>99)
mezinárodní právo trestní (2)
mezinárodní právo veřejné (>99)
mezinárodní právo vlastnické (1)
mezinárodní prostory (2)
mezinárodní protokoly (1)
mezinárodní prvek (1)
mezinárodní prvek v řízení.. (2)
mezinárodní prvky (1)
mezinárodní přeprava (2)
mezinárodní příslušnost (1)
mezinárodní působnost (1)
mezinárodní regulace (1)
mezinárodní rodinné právo (1)
mezinárodní rozhodci (2)
mezinárodní rozhodčí řízení (1)
mezinárodní rozhodčí soud (1)
mezinárodní směrnice (1)
mezinárodní smlouvy (69)
mezinárodní smlouvyp (1)
mezinárodní smluvní vztahy (3)
Mezinárodní soudní dvůr (2)
mezinárodní soudnictví (6)
mezinárodní soudy (3)
mezinárodní soukromé právo (1)
mezinárodní společenství (3)
mezinárodní spolupráce (9)
mezinárodní spory (6)
mezinárodní standardy (1)
mezinárodní styky (1)
Mezinárodní svaz advokátů (1)
mezinárodní terorismus (3)
mezinárodní trestní soud (1)
Mezinárodní trestní soud (4)
Mezinárodní trestní tribuná.. (1)
Mezinárodní trestní tribuná.. (1)
mezinárodní trestní tribuná.. (1)
mezinárodní úmluvy
Mezinárodní Unie (1)
Mezinárodní unie advokátů (1)
mezinárodní vodstva (1)
mezinárodní vývoj (1)
mezinárodní vztahy (3)
Mezinárodní vztahy (4)
mezinárodní zakotvení preve.. (1)
meziodvětvové obory (1)
mezistátní smlouvy (1)
mezistátní spory (1)
mezivěřitelská dohoda (1)
mezivládní (1)
Mezopotámie (1)
MHD (1)
migrace (2)
migrace advokátů 6/19 (1)
migrační krize (1)
migrační politika (2)
Michajlo Zachidnij (1)
mikroekonomie (1)
Milano (1)
Miláno (1)
milionářská daň (1)
Militärgesetzbuch (1)
Militärstrafgesetzbuch (1)
Millitärsrecht (1)
milost (7)
milost prezidenta (1)
milosti Gustava Husáka (1)
milosti Václava Havla (1)
milosti Václava Klause (1)
milostivé léto (1)
Miloš Tomsa (1)
mimoburzovní trh (1)
mimomanželské vyrovnání (1)
mimořádná okamžitá pomoc na.. (1)
mimořádná opatření (2)
mimořádná příloha (1)
mimořádné dědické právo nás.. (1)
mimořádné moratorium jako o.. (1)
mimořádné opravné prostředky (1)
mimořádné poměry (1)
mimořádné snížení trestu od.. (2)
Mimořádné snížení výměry po.. (1)
mimořádné závěti v NOZ (1)
mimosmluvní odměna (2)
mimosmluvní závazky (3)
mimosoudní mediace (1)
mimosoudní rehabilitace (2)
mimosoudní rozhodování sporů (1)
mimosoudní řešení sporů (4)
mimosoudní řešení spotřebit.. (2)
mimosoudní vyjednávání (3)
mimosoudní výkon rozhodnutí (1)
mince (5)
mincovní právo (1)
mincovní zákon (2)
minerální látky (1)
minimální obsah samostatnýc.. (1)
ministerský rada (1)
ministerstva
ministerstvo financí (19)
ministerstvo kultury (1)
ministerstvo obchodu (2)
ministerstvo pro obranu země (1)
ministerstvo pro sjednocení (1)
ministerstvo spravedlnosti (69)
Ministerstvo spravedlnosti.. (1)
ministerstvo školství (1)
ministerstvo vnitra (9)
ministerstvo zdravotnictví (1)
ministerstvo zemědělství (2)
ministr (1)
ministři (2)
minoritní společníci (1)
minority (1)
minulost (1)
mír
míra důkazů 12/19 (1)
míra důkazů a důkazní břeme.. (1)
Míra důkazů a znalecké zkou.. (1)
mírová smlouva (3)
mírové smlouvy (4)
míry (1)
místní komunikace (1)
místní kultura (5)
místní názvy (1)
místní oblasti (1)
místní poplatky (9)
místní příslušnost (1)
místní příslušnost soudu pr.. (1)
místní příslušnost soudu- p.. (1)
místní působnost (1)
místní referendum (1)
místní samospráva (3)
místní správa
místní šetření ÚOHS jako pr.. (1)
místní vazby (1)
místnosti (1)
místo § 212 odst. 2 ObčZ v.. (1)
místo bydliště (1)
místo činu (1)
místopis (5)
mládež (34)
mládež o kriminalitě (1)
mladí (1)
mladiství (29)
mlčenlivost (19)
mlčenlivost advokáta (2)
mlčenlivost obhájce, zprošt.. (1)
MLR (2)
mluvnice (6)
mnichovská dohoda (1)
Mnichovská dohoda (1)
mnohojazyčnost Evropské unie (1)
MNV (1)
moc
moc soudcovská (1)
moc soudní (1)
moc vládní a výkonná (1)
moc zákonodárná (1)
mocnářství (1)
modality darování (1)
model práva (1)
modelování (1)
moderace náhrady škody způs.. (1)
moderní koncept (1)
moderní socialismus (1)
modernizace (1)
modré karty (1)
mohou být tokeny investiční.. (1)
mohou zákony reagující na p.. (1)
Moldavsko (1)
momentum partus (1)
Monaco
monarchie (4)
monarchomachismus (1)
Money Laundering (1)
monismus (1)
monistický systém (1)
monistický systém akciové s.. (1)
monitoring zaměstnanců (5)
monitorování korespondence (1)
monografie (>99)
monopol (4)
monopolní postavení na trhu (1)
monopolní právo (1)
monopolní řád (1)
monopoly (3)
Monroeova doktrína (1)
montáž (1)
Montenegro (2)
MOP (2)
Mora Creditoris (1)
mora všeobecná (1)
morálka
morální pravidla (1)
morální realita (1)
moratorium (3)
Morava
Moravská advokátní komora (1)
moravské právo (1)
Moravskoslezské země (1)
Moravský pakt (1)
Moravský právník (9)
moravští advokáti (1)
moravští stavové (1)
moře (4)
Moskva (1)
mosty (2)
motiv (1)
motivace (2)
motoristé (1)
motorová vozidla
motorová vozidla-škody (1)
motorové vozidlo (2)
motorové vozy (1)
movité věci (1)
movitosti (1)
movitý majetek (1)
možnost limitace odpovědnos.. (1)
možnost obrany třetích osob.. (1)
možnost obviněného vzdát se.. (1)
možnost odepřít služby záka.. (1)
Možnost podmíněného propušt.. (1)
možnost rozhodnutí mezitimn.. (1)
možnost řízení o správním d.. (1)
možnost ukládání trestního.. (1)
možnosti a limity soudního.. (1)
možnosti a limity správy sv.. (1)
možnosti nabývání nemovitos.. (1)
možnosti obce ovlivnit výši.. (1)
možnosti revize rozhodnutí.. (1)
možnosti smluvní limitace o.. (1)
mravní kodex (1)
mravní selhání (1)
mravy (1)
MU Brno (1)
mučení (1)
multikulturalismus (1)
multimediální služby (1)
multirecidiva (1)
multizáměna embryí v právní.. (1)
musí státní zástupce stíhat.. (1)
muslimové (1)
Muster (1)
může odvolací soud zrušit n.. (1)
může policejní orgán odepří.. (1)
může soudce dělat divné věc.. (1)
muži (1)
Mužské právo. Jsou právní p.. (1)
MWSt (1)
myslivecké zásady (1)
myslivecký personál (1)
myslivost
myšlenky (1)
myšlenky, diskuze (1)
mýtné (6)
mzda (20)
mzda - srážky ze mzdy 41/20.. (1)
mzda za práci (1)
mzdová politika (1)
mzdové formy (2)
mzdové listy (1)
mzdové nároky (1)
mzdové podmínky (2)
mzdové pohledávky (1)
mzdové předpisy (1)
mzdové tabulky (2)
mzdové výpočty (2)
mzdy (33)
V zátvorkách je uvedený počet výskytov každého termínu.