Česká advokátní komora Praha - katalóg Clavius
Hlavní stránka katalogu
Main page
Hauptseite des Kataloges
Hlavná stránka katalógu

Register pre pole Téma - časť Př-Py  

LANius


Časti : 1-9 A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
, späť

Pre pomalé spojenie : Pa-Pl, Po, Pr, Př-Py
  << Vyhľadávať vo všetkých dokumentoch - tu sú použité termíny : >>  
přečin (6)
přečiny (26)
předání a splatnost ceny dí.. (1)
předání bytu (1)
předávací protokol (1)
předávání balíčků - obhájce (1)
předbalená reorganizace v p.. (1)
předběžná opatření (4)
předběžná otázka (6)
předběžná řízení (2)
předběžná stanoviska (1)
předběžné opatření (5)
předběžné opatření  - odpov.. (1)
předběžné opatření soudu (1)
předběžné projednání nároku (1)
předběžné projednání obžalo.. (2)
předběžné řízení (1)
předběžné smlouvy (1)
předběžné tržní konzultace.. (1)
předčasné ukončení (1)
předkupní (1)
předkupní právo
předkupní právo 10/19 (1)
předkupní právo podle § 101.. (1)
předkupní právo spoluvlastn.. (1)
předkupní právo vlastníka p.. (1)
předmanželská smlouva (4)
předmět sporu (1)
předmět zaniklého nevypořád.. (1)
přednáška (6)
přednášky (38)
přednesy stran (1)
přednostní koupě (1)
přednostní právo (1)
předobraz ve správním řádu.. (1)
předpisy (>99)
předpisy EU (2)
předpisy Evropské unie (1)
předpisy o advokacii (2)
předpisy o advokacii 1868-1.. (1)
předpisy o evidencích veden.. (1)
předpisy právní (26)
předpisy vydané za účelem p.. (2)
předpoklad souhlasu oprávně.. (1)
předpokládaná hodnota jako.. (1)
předpoklady dědění (1)
předpoklady podání žaloby n.. (1)
předpoklady uplatnění předk.. (1)
předprocesní činnost obhájce (1)
předražování (1)
předsmluvní odpovědnost (2)
předsmluvní odpovědnost 4/20 (1)
předsmluvní závazkové vztahy (1)
představenstvo (6)
představenstvo akciové spol.. (2)
představy (1)
předstižná vazba (1)
předškolní výchova (1)
předvedení (2)
předvolání (4)
předžalobní upomínka (1)
přehled
přehled aktuální judikatury.. (1)
přehled aktuální judikatury.. (1)
přehled EU legislativy (1)
přehled judikatury (2)
přehled listin advokátní ka.. (1)
přehled ocenění (1)
přehled rektorů MU (1)
Přehled rozsudků ES (2)
Přehled rozsudků ES pro lid.. (9)
Přehled rozsudků Evropského..
přehled států Úmluvy o doru.. (1)
přehled účastníků (1)
přehledné tabulky (1)
přehledy (40)
přehledy judikatury (19)
přehledy rozhodnutí (1)
přechod (2)
přechod dluhů zůstavitele n.. (1)
přechod nájmu (4)
přechod nájmu bytu (1)
přechod nároku (1)
přechod nároku na bolestné.. (1)
přechod obchodního podílu (1)
přechod pohledávky na stát (1)
přechod povinnosti za správ.. (1)
přechod práv a povinností v.. (1)
přechod právn a povinností.. (1)
přechodná a závěrečná ustan.. (1)
přechodný pobyt občana EU (1)
přechody (1)
překážka litispendence (1)
překážka věci pravomocně ro.. (1)
překážka výkonu funkce (1)
překážky (3)
překážky při přepravě (2)
překážky v práci (8)
překladové slovníky
překlady (41)
překlady do češtiny (1)
překlady zákonů (2)
překvalifikování cizích zdr.. (1)
přeměna (1)
přeměna obchodních společno.. (2)
přeměna peněžitého trestu (1)
přeměna soutěžitelů (1)
přeměny (5)
přeměny družstev (1)
přeměny družstva (1)
přeměny obchodních korporací (1)
přeměny obchodních společno.. (2)
přeměny spolků (1)
přemístění sídla (1)
přenechání věci k užití jin.. (1)
přenesení místní příslušnos.. (1)
přenos práv (1)
přeplatky (2)
přeprava (20)
přepravní právo (2)
přepravní řád (2)
přepravní řády (1)
přepych (3)
přerušení (1)
přerušení dodávky (1)
přerušení exekuce (1)
přerušení podnikání 7-8/20 (1)
přerušení promlčení (2)
přerušení rozvodového řízení (1)
přerušení řízení (2)
přerušení valné hromady akc.. (1)
přerušování výslechu (2)
přeřazení na jinou práci (1)
přesahy insolvenčního řízen.. (1)
přeshraniční dědické poměry (1)
přeshraniční insolvence (2)
přeshraniční platby (1)
přeshraniční prvek (1)
přeshraniční přeměny (2)
přeshraniční přeměny 12/18 (1)
přeshraniční přeměny, fúze,.. (1)
přeshraniční spory (1)
přestavba (1)
přestavek (1)
přestavek na sousedním poze.. (1)
přestávka v práci (1)
přestupek křivého vysvětlení (1)
přestupek na úseku zdravotn.. (1)
Přestupek provozovatel moto.. (1)
přestupková amnestie (1)
přestupková amnestie 2/18 (1)
přestupkové právo
přestupkové řízení (8)
přestupkový zákon (1)
přestupky
přestupky na úseku podnikání (1)
přestupky na úseku porušová.. (1)
přestupky na úseku všeobecn.. (1)
přestupky proti majetku (1)
přestupky proti občanskému.. (1)
přestupky proti pořádku ve.. (1)
přestupky proti veřejnému p.. (1)
přestupky v době koronaviro.. (1)
převaděčství (1)
převedení na jinou práci be.. (1)
převod (2)
převod budovy (1)
převod bytové jednotky - od.. (1)
převod jednotky (1)
převod jednotky po 1.1. 2014 (1)
převod jmění (2)
převod jmění na společníka (2)
převod majetku (2)
převod majetku na smluvního.. (1)
převod náhradních pozemků (1)
převod nemovitostí (1)
převod obchodního podílu (1)
převod obchodního podílu s... (1)
převod podílu (2)
převod podílu - valná hroma.. (1)
převod podílů z pohledu mez.. (1)
převod podniku (1)
převod směnky a dopady na r.. (1)
převod vlastnictví před roz.. (1)
převod zaměstnavatele (1)
převoditelnost (1)
převoditelnost podílu kompl.. (1)
převodní smlouvy (1)
převody
převody akcií (1)
převody jednotek (1)
převody majetku (1)
převody náhradních pozemků.. (1)
převody nemovitostí (7)
převody práv (1)
převody směnek (1)
převzetí dluhu (2)
převzetí směnečného rukojem.. (1)
převzetí zásilky (2)
přezkoumání (1)
přezkoumání rozhodnutí (1)
přezkoumávání (1)
přezkum (1)
přezkum exekučního titulu p.. (1)
Přezkum napadeného rozsudku.. (1)
přezkum platnosti rozhodnut.. (1)
přezkum platnosti rozhodnut.. (1)
přezkum pohledávek u oddluž.. (1)
přezkum rozhodčích nálezů (1)
přezkum rozhodnutí o zajišt.. (1)
přezkum správních rozhodnutí (1)
přezkum usnesení valné hrom.. (1)
přezkum územních souhlasů 1.. (1)
přezkum veřejných zakázek (2)
přezkum veřejných zakázek 6.. (1)
přezkumné jednání - vykonat.. (1)
přezkumné právo (1)
přezkumné řízení (7)
přezkumné řízení v přestupk.. (1)
přezkumné směrnice (1)
příběhy (2)
příběhy o smrti (1)
příbuzenství (2)
příbuzenstvo (4)
příbuzní (3)
příčetnost (3)
příčinná souvislost (2)
příčinnost (1)
příčiny a principy kodifika.. (1)
příčiny komunistického vítě.. (1)
přičitatelné trestné činy (1)
přičitatelnost jednání a pr.. (1)
přidaná hodnota (3)
přídatné spoluvlastnictví 2.. (1)
přídavek k důchodu (1)
přídavek na dítě (1)
přídavkový zákon (1)
přídavky (5)
přídavky na děti
přidělený majetek (1)
přidružení (1)
přihlášení patentu (1)
přihláška pohledávky (1)
přihláška pohledávky 6/20 (1)
přihláška pohledávky v inso.. (1)
přihláška vynálezu (1)
přihlášky (2)
přihlášky pohledávek (2)
přihlášky pohledávky (1)
přihlašované pohledávky (1)
přihlašování pohledávek do.. (2)
přihlédnutí k interní metod.. (1)
příjem (1)
příjemci (1)
přijetí návrhu (1)
přijímání (1)
přijímání účastnických cenn.. (1)
příjmení (2)
příjmy (19)
příjmy z nájmu a pachtu (1)
příkaz (2)
příkaz k vyklizení (1)
příkaz k zatčení (1)
přikázané pohledávky (1)
přikázání pohledávky (2)
přikázání věci (1)
přikázání věci spoluvlastní.. (1)
příkazní řízení (1)
příkazní smlouva (2)
příkazy (5)
Příkazy k odposlechu a jeji.. (1)
příklad dohody o mlčenlivos.. (1)
příklady (5)
příklady tiskopisů (1)
příklady z praxe (1)
příklep v dražbě (1)
příloha
příloha k § 8 (1)
příloha k zákonu č. 121/2000 (1)
přílohy (4)
přílohy k vyhláškám (1)
přímá diskriminace (1)
přímé daně
přímé volby (1)
přiměřená délka řízení (1)
přiměřené zadostiučinění (2)
přiměřené zadostiučinění v.. (2)
Přiměřenost sankce za poruš.. (1)
přiměřenost smluvní pokuty (1)
přímý nárok zástavního věři.. (1)
přímý prodej (2)
přínosy a nástrahy elektron.. (1)
případy (2)
příplatky (2)
příplatky v akciové společn.. (2)
připojení (1)
připojení k distribuční sou.. (1)
připojení k elektrizační so.. (1)
připojištění (1)
příprava jednání (1)
příprava voleb (1)
přípravné řízení
přípravné řízení - účast (1)
přípravné řízení správní (1)
přípravné řízení trestní (2)
přípravný výbor (1)
přípustné riziko, aneb na c.. (1)
přípustnost (1)
přípustnost daňové optimali.. (1)
přípustnost dovolání (2)
přípustnost důkazů (1)
přípustnost pravých souběhů.. (1)
přirážky (3)
příroda (1)
přírodověda (1)
přirozená práva (1)
přirozené právo (2)
příručí (1)
příručka (21)
příručky
příruční slovník (9)
příruční slovníky (5)
přírůstky (2)
přísaha (3)
přísedící (5)
přísežní jednání (1)
přísloví (1)
příslušenství bytu (1)
příslušenství pohledávky (2)
příslušnost (24)
příslušnost -přestupky 6/18 (1)
příslušnost soudu (3)
příslušnost soudů (3)
příslušnost soudů pro ochra.. (1)
příslušnost státního zástup.. (1)
příslušnost v řízení o přes.. (1)
příspěvek na bydlení (2)
příspěvek na péči (1)
příspěvek na státní politik.. (1)
příspěvek na výživu (1)
příspěvek na živobytí (1)
příspěvkové organizace (3)
příspěvky (9)
příspěvky autorů (2)
příspěvky zaměstnavatele na.. (1)
přístavby (1)
přístavy (1)
přistěhovalci (1)
přistěhovalectví (1)
přistoupení k budoucímu dlu.. (1)
přistoupení k závazku (1)
přístup k informacím (1)
přisvojení dítěte novým man.. (1)
přitěžující okolnosti (2)
přítomnost (1)
přivlastnění (1)
přiznání (1)
přiznání daní (1)
přiznání zadostiučinění (1)
příživnictví (1)
příživnictví žáků (1)
přstupky (1)
psané právo (1)
psi (2)
PSK
psychiatrická léčebna (1)
psychiatrie (53)
psychické vlastnosti osobno.. (1)
psycholog jako zaměstnanes.. (1)
psychologická exekuce (1)
psychologická znalecká činn.. (1)
psychologické aspekty humoru (1)
psychologický affekt (1)
psychologie (50)
psychosociální pomoc (1)
psychoterapie (2)
ptactvo (1)
publicita veřejného seznamu.. (2)
publikace pro mládež (1)
publikační činnost (1)
půda (20)
půdní fond (1)
půdorys (1)
půjčka mezi personálně prop.. (1)
půjčka práce (2)
půjčky (7)
Půmyslové vlastnictví (6)
působnost
působnost kraje (2)
působnost Ministerstva spra.. (1)
působnost prezidenta (2)
působnosti (2)
původ (2)
původ zboží (1)
původcovské právo (1)
pyrotechnické výrobky (1)
pyrotechnika (1)
pytláctví (2)
V zátvorkách je uvedený počet výskytov každého termínu.