Česká advokátní komora Praha - katalóg Clavius
Hlavní stránka katalogu
Main page
Hauptseite des Kataloges
Hlavná stránka katalógu

Register pre pole Téma - časť U  

LANius


Časti : 1-9 A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
, späť

 
  << Vyhľadávať vo všetkých dokumentoch - tu sú použité termíny : >>  
Uber - limity poskytování s.. (1)
ublížení na zdraví (7)
ubytovací kapacita (1)
ubytování (1)
účast (1)
účast na soudním řízení (2)
účast v zakázaných spolcích (1)
účastenství (3)
účastenství v řízení o zruš.. (1)
účastníci (5)
účastnici provozu (1)
účastníci řízení
účastníci soudního řízení (2)
účastníci správního řízení (1)
účastník (1)
učební osnovy (1)
učební poměr (6)
učební texty (2)
učebnice (>99)
učebnice vysokých škol
účel a rozsah (1)
účelně vynaložené náklady (1)
účelově založená právnická.. (1)
účelový svaz (1)
účely vyvlastnění (1)
účetní (1)
Účetní dvůr (1)
účetní knihy (1)
účetní závěrka (1)
účetnictví (57)
účinky řízení (1)
účinná lítost (2)
účinnost (6)
účinnost rozhodnutí (1)
účinnost smlouvy o koupi vě.. (1)
účinný důkaz v judikatuře (1)
učitelé (4)
učitelé a studenti (1)
účtová osnova (1)
účtování (1)
účty (6)
údaje (2)
události
udání (1)
udělení amnestie (1)
udělení dlouhodobého víza 2.. (1)
udělení milosti (2)
udělení milosti amnestie (1)
udělení potvrzení (1)
udílení pokynů jednatelům s.. (1)
údržba (4)
údržba vodního toku (1)
udržovací náklady (1)
udržovací povinnost (1)
udržování staveb (1)
uherská ústava (1)
Uherské Hradiště (1)
Uherské království (2)
uherské nařízení (1)
uherské právo (1)
Uhersko (6)
uhlí (1)
úhrada nákladů (1)
úhrada za užívání bytu (1)
úhrada ztráty (1)
Uhry
uchovávání dat uložených v.. (1)
uchovávání osobních údajů (1)
újma (1)
újma způsobená nesprávným p.. (1)
ukládání analogových i digi.. (1)
ukládání trestu (1)
ukládání trestů (1)
úkoly a povinnosti pověřence (1)
úkoly veřejné správy (1)
ukončení (1)
ukončení nájmu (1)
ukončení obhajoby (1)
ukončení zastoupení (1)
úkony (3)
úkony soudů (3)
úkony účastníků (2)
úkony veřejných činitelů (1)
Ukrajina (3)
úlevy (9)
úlevy pro soudy (1)
ulice (1)
uliční řády (2)
úloha (1)
ultimato ratio (1)
umělá inteligence (4)
umělá inteligence v podniku (1)
umělci (3)
umělé oplodnění (1)
umělé přerušení (1)
umělé přerušení těhotenství (1)
umělecká díla (5)
umělecké svazy (1)
umění (5)
umísťování staveb (2)
úmluva CMR (1)
úmluva č. 108 (1)
Úmluva o ochraně lidských p.. (2)
úmluva o ochraně mzdy (1)
úmluva o právech dítěte (1)
úmluvy (74)
umořování (1)
úmrtí (1)
Umweltschutz (1)
úmysl (1)
úmyslná usmrcení (1)
úmyslné poškození (1)
úmyslné usmrcení (1)
UNCITRAL (2)
UNCITRAL Arbitration Rules.. (1)
UNHCR (1)
UNIDROIT (1)
Unidroit (1)
Unie státních zástupců (1)
unifikace práva (1)
unijní judikatura k náhradě.. (1)
unijní právo (1)
unijní úprava o prověřování.. (1)
únik majetku (1)
úniky (1)
úniky informací (1)
Union (1)
Universita Karlova (3)
univerzální vzorová smlouva (3)
Univerzita Karlova (2)
Univerzita v síti vnějších.. (1)
únos dítěte (1)
ÚOHS (2)
úpadek (25)
úpadek podnikatele (1)
úpadek podniku (4)
úpadkové delikty (2)
úpadkové právo (1)
úpadkové trestné činy (1)
úpadky (1)
úpisy (1)
úplata (2)
úplata a náhrada nákladů za.. (1)
úplata za zřízení služebnos.. (1)
úplatkářství (4)
úplatky (3)
uplatnění (2)
uplatnění nároku (2)
uplatnění pohledávek (1)
uplatnění pohledávky (1)
uplatnění přednostních pohl.. (1)
uplatňování (1)
uplatňování koncentrační zá.. (1)
uplatňování nároků pacienta.. (1)
uplatňování pohledávek (1)
úplatný převod (1)
úplná adopce (1)
úplně plná jurisdikce? (1)
úplné zproštění odpovědnosti (2)
upomínací řízení (1)
úprava (2)
úprava mezd (1)
úprava písemností (3)
úprava poměrů nezletilých d.. (2)
úprava průměrného výdělku (1)
úprava přestupkového zákona (1)
úprava výživného 11/18 (1)
upravená důvodová zpráva (1)
úpravy bytu (1)
uprchlíci (8)
uprchlická a azylová proble.. (1)
uprchlictví (2)
upuštění od uložení trestní.. (1)
úrazové pojištění (17)
úrazové soudnictví (1)
úrazový zákon (1)
úrazy (22)
úrazy zaměstnanců (1)
urážka majestátu (1)
urážky (2)
Urban Mokrý (1)
určení a popření mateřství.. (1)
určení advokáta (1)
určení čerpání a odvolání z.. (1)
určení délky řízení (1)
určení hranice mezi pozemky.. (1)
určení místa bydliště jako.. (1)
určení obsahu zvláštního pr.. (1)
určení otcovství (2)
určení rozhodce (1)
určení škody z hospodářské.. (1)
určení vlastnického práva (1)
určení výše vypořádacího po.. (1)
určovací žaloba (1)
určování (1)
určování mezinárodní příslu.. (1)
určování otcovství (1)
určování peněžitých náhrad (1)
určování výše odvodu 11-12/.. (1)
určování výživného 2/19 (1)
určující žaloba církevní pr.. (1)
urny (1)
úročení ůroků (1)
úrok z prodlení (2)
úroková smlouva (1)
úroková úroveň (1)
úrokové  závazky (1)
úrokové sazby (1)
úroky (7)
úroky z prodlení (3)
urovnání (1)
urovnání právních sporů (1)
Uruguay (2)
úryky z prodlení (1)
Úřad evropského veřejného ž.. (1)
Úřad práce (1)
Úřad pro ochranu hospodářsk.. (3)
Úřad pro ochranu osobních ú.. (4)
Úřad průmyslového vlastnict.. (1)
úřad veřejného žalobce (1)
úřady (51)
úřední deska a veřejnoprávn.. (1)
úřední dokumenty (1)
úřední jednání (1)
úřední korespondence (2)
Úřední list (>99)
úřední listiny (1)
úřední listy (1)
úřední moc (1)
úřední písemnosti (1)
úřední práva (1)
úřední předpisy (1)
Úřední registr (1)
úřední terminologie (1)
úřední úkony (4)
Úřední věstník AK
Úřední věstníky (1)
úřední vyměření (1)
úřední zveřejnění (1)
úředníci
úředníci samosprávy (1)
úřednické právo (1)
úřednictvo (3)
ÚS a odklad školní docházky.. (1)
USA
usedlosti (1)
úschova (1)
úschova a archivace dokumen.. (1)
úschovy (1)
úskalí dohody o vypořádání.. (1)
úskalí nabývání vlastních a.. (2)
usmrcení (1)
usnesení (66)
usnesení o zahájení trestní.. (1)
usnesení soudu (1)
uspokojení práv na nepeněži.. (1)
uspokojování pohledávek a m.. (1)
uspokojování věřitelů v kon.. (1)
úspory (1)
ustanovení (4)
ustanovení lhůty (1)
ustanovení obhájce (2)
ustanovení zástupce (1)
ustanovený obhájce (1)
ústava (65)
ústava 1799-1814 (1)
ústava 1876 (1)
Ústava 9. května (1)
ústava 9. května (2)
ústava církevní (1)
ústava církve (2)
Ústava České republiky (2)
Ústava Evropské unie (1)
ústava říšská (1)
ústava státu (1)
ústava USA (1)
ústava z roku 1799 (1)
ústava z roku 1920 (1)
ústava z roku 1960 (1)
ústava zemská (1)
ústavně právní vědy (1)
ústavněprávní aspekty (1)
ústavní a ochranná výchova (1)
ústavní a unijní právo při.. (1)
ústavní dějiny (1)
ústavní dekret (2)
ústavní dekrety (1)
ústavní instituce (1)
ústavní konformita (1)
ústavní limity (1)
ústavní listina (4)
ústavní listina Českosloven.. (1)
ústavní odpovědnost v Rakou.. (1)
ústavní ošetřování (1)
ústavní péče (1)
ústavní poměry (3)
ústavní pořádek (2)
ústavní povinnosti (1)
ústavní práva (3)
ústavní právo (>99)
ústavní právo finanční (1)
ústavní principy (1)
ústavní řád (1)
Ústavní sou (1)
Ústavní soud
ústavní soud (1)
Ústavní soud ČR (4)
ústavní soudci (1)
ústavní soudnictví
ústavní stížnost (18)
ústavní stížnost před podán.. (1)
ústavní systém (1)
ústavní systémy (3)
ústavní texty (1)
ústavní výchova (3)
ústavní vývoj (1)
ústavní základy České repub.. (1)
Ústavní zákon (1)
Ústavní zákon č. 143/1968 S.. (1)
ústavní zákon o soudech (8)
ústavní zákony (6)
Ústavní zakotvení státního.. (1)
ústavnost (4)
Ústavný súd (1)
ústavy (20)
ústní zkouška mediátora (1)
Ústřední katastr testamentů (1)
ústřední orgány státní sprá.. (1)
uškození na těle (2)
ušlý zisk (1)
utajení osvojení (1)
utajený svědek (1)
utajovaná informace jako zn.. (1)
utajované informace (2)
utajované informace 2/18 (1)
utajované skutečnosti (4)
utajování (2)
útěk (1)
útisk (1)
útočné akce (1)
útočník (1)
útok (1)
útoky (1)
útoky proti advokátům (1)
útraty (3)
útvar rychlého nasazení (1)
utvrzení dluhu (2)
utvrzení dluhů (1)
utvrzení dluhu smluvní poku.. (1)
úvahy (5)
úvahy de lege ferenda (1)
úvahy de lege lata (1)
uvedení jiného v omyl  - zn.. (1)
uvedení soudu v omyl (1)
úvěrová družstva (1)
úvěrové financování v insol.. (1)
úvěrové podvody (2)
úvěrové právo (1)
úvěrový fond (1)
úvěry
uveřejnění dodatků v regist.. (1)
úvod (4)
úvod do advokacie (1)
úvodní zákony (1)
uvolňování (1)
uvozující zákon (1)
ÚZ (4)
uzavírání smluv (9)
uzavírání smluv v energetic.. (1)
uzavření manželství (3)
Uzbekistan (1)
území (2)
území hlavního města (1)
územně-správní obvod (1)
územní celky (1)
územní opatření (1)
územní plán (1)
územní plánování
územní rozhodnutí (2)
územní rozhodování (1)
územní rozpočty (1)
územní řízení (1)
územní samospráva (29)
územní samosprávné celky (2)
územní souhlas (1)
územní správa (1)
uznání (4)
uznání a výkon rozhodnutí (1)
uznání cizích rozhodnutí (2)
uznání dluhu (4)
uznání závazku (3)
uznání závazku 3/17 (1)
uznávání odborných kvalifik.. (1)
uznávání výkonu rozsudků (1)
Uzunoglu Yekta (1)
užití omezovacích prostředk.. (1)
užitné vzory (4)
užitný vzor (2)
užívací právo (2)
užívací vztahy (2)
užívací vztahy k pozemkům (1)
užívání (1)
užívání bytu (4)
užívání drog a alkoholu (1)
užívání garáží (1)
užívání loga (1)
užívání podnikového označen.. (1)
užívání půdy (2)
užívání řek (1)
užívání staveb (4)
V zátvorkách je uvedený počet výskytov každého termínu.