Česká advokátní komora Praha - katalóg Clavius
Hlavní stránka katalogu
Main page
Hauptseite des Kataloges
Hlavná stránka katalógu

Register pre pole Téma - časť U  

LANius


Časti : 1-9 A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
, späť

 
  << Vyhľadávať vo všetkých dokumentoch - tu sú použité termíny : >>  
Uber - limity poskytování s.. (1)
ublížení na zdraví (7)
ubytovací kapacita (1)
ubytování (1)
účast (1)
účast na soudním řízení (3)
účast na vědeckých konferen.. (1)
účast v zakázaných spolcích (1)
účastenství (3)
účastenství v řízení o zruš.. (1)
účastníci (5)
účastnici provozu (1)
účastníci provozu (1)
účastníci řízení
účastníci soudního řízení (3)
účastníci správního řízení (1)
účastník (1)
učební osnovy (1)
učební poměr (6)
učební texty (2)
učebnice (>99)
učebnice vysokých škol (18)
účel a rozsah (2)
účelně vynaložené náklady (1)
účelově založená právnická.. (1)
účelový svaz (1)
účely vyvlastnění (1)
účetní (1)
Účetní dvůr (2)
účetní knihy (1)
účetní závěrka (1)
účetnictví (57)
účinky kasační stížnosti (1)
účinky odpůrčí žaloby 3/20 (1)
účinky patentu (1)
účinky řízení (1)
účinná lítost (2)
účinnost (8)
účinnost rozhodnutí (1)
účinnost smlouvy o koupi vě.. (1)
účinný důkaz v judikatuře (1)
učitelé (4)
učitelé a studenti (1)
účtová osnova (1)
účtování (1)
účty (6)
údaje (2)
události
udání (1)
udělení amnestie (1)
udělení dlouhodobého víza 2.. (1)
udělení milosti (2)
udělení milosti amnestie (1)
udělení potvrzení (1)
udílení pokynů jednatelům s.. (1)
údržba (4)
údržba vodního toku (1)
udržovací náklady (1)
udržovací povinnost (1)
udržování staveb (1)
uherská ústava (1)
Uherské Hradiště (1)
Uherské království (2)
uherské nařízení (1)
uherské právo (1)
Uhersko (6)
uhlí (1)
úhrada nákladů (1)
úhrada za užívání bytu (1)
úhrada ztráty (1)
Uhry
uchovávání dat uložených v.. (1)
uchovávání osobních údajů (1)
újma (1)
újma na zdraví (1)
Újma veřejnosti? Případ Fil.. (1)
újma vzniklá zapři činnosti.. (1)
újma způsobená nesprávným p.. (1)
ukládání analogových i digi.. (2)
ukládání napomenutí a dohle.. (1)
ukládání pracovních povinno.. (1)
ukládání trestu (1)
ukládání trestů (1)
ukládání trestů 2/20 (1)
úkoly a povinnosti pověřence (1)
úkoly veřejné správy (1)
ukončení (1)
ukončení funkce člena volen.. (1)
ukončení léčby pacienta 20/.. (1)
ukončení nájmu (1)
ukončení obhajoby (1)
ukončení zastoupení (1)
úkony (3)
úkony soudů (4)
úkony trestního řízení - vi.. (1)
úkony účastníků (3)
úkony veřejných činitelů (1)
úkony, jimiž se upravuje ve.. (1)
Ukrajina
úlevy (9)
úlevy pro soudy (1)
ulice (1)
uliční řády (2)
úloha (1)
ultimato ratio (1)
umělá inteligence (6)
umělá inteligence v patento.. (1)
umělá inteligence v podniku (1)
umělci (3)
umělé oplodnění (2)
umělé přerušení (1)
umělé přerušení těhotenství (1)
umělecká díla (5)
umělecká, kulturní sportovn.. (1)
umělecké svazy (1)
umění (5)
umísťování staveb (2)
úmluva CMR (1)
úmluva č. 108 (1)
Úmluva o ochraně lidských p.. (2)
úmluva o ochraně mzdy (1)
Úmluva o právech dítěte (1)
úmluva o právech dítěte (1)
úmluvy (74)
úmluvy OSN (1)
umořování (1)
úmrtí (1)
Umweltschutz (1)
úmysl (1)
úmyslná usmrcení (1)
úmyslné poškození (1)
úmyslné usmrcení (1)
UNCITRAL (2)
UNCITRAL Arbitration Rules.. (1)
UNHCR (1)
UNIDROIT (1)
Unidroit (1)
Unie státních zástupců (1)
unifikace práva (1)
unijní judikatura k náhradě.. (1)
unijní právo (1)
unijní úprava o prověřování.. (1)
únik majetku (1)
úniky (1)
úniky informací (1)
Union (1)
Universita Karlova (3)
univerzální vzorová smlouva (3)
Univerzita Karlova (2)
Univerzita v síti vnějších.. (1)
Únorové vítězství pracující.. (1)
únos dítěte (1)
ÚOHS (2)
úpadek (26)
úpadek obchodní korporace (1)
úpadek podnikatele (1)
úpadek podniku (4)
úpadkové delikty (2)
úpadkové právo (1)
úpadkové trestné činy (1)
úpadky (1)
úpisy (1)
úplata (2)
úplata a náhrada nákladů za.. (1)
úplata za zřízení služebnos.. (1)
úplatkářství (4)
úplatky (3)
uplatnění (2)
uplatnění DPH na vstupné (1)
uplatnění nároku (2)
uplatnění pohledávek (1)
uplatnění pohledávky (1)
uplatnění práv z průmyslové.. (1)
uplatnění přednostních pohl.. (1)
uplatnění zásady dispoziční.. (1)
uplatňování (1)
uplatňování koncentrační zá.. (1)
uplatňování nároků pacienta.. (1)
uplatňování nároků společní.. (1)
uplatňování pohledávek (1)
úplatný převod (1)
úplná adopce (1)
úplně plná jurisdikce? 1-2/.. (1)
úplné zproštění odpovědnosti (2)
upomínací řízení (1)
upotřebení věci k prospěchu.. (1)
úprava (2)
úprava dokumentů (1)
úprava mezd (1)
Úprava obnovy řízení by si.. (1)
úprava písemností (4)
úprava poměrů nezletilých d.. (2)
úprava průměrného výdělku (1)
úprava přestupkového zákona (1)
úprava služebních poměrů za.. (1)
úprava styku (2)
úprava výživného 11/18 (1)
upravená důvodová zpráva (1)
úpravy bytu (1)
uprchlíci (8)
uprchlická a azylová proble.. (1)
uprchlictví (2)
upuštění od uložení trestní.. (1)
Úradná sbierka (2)
úrazové pojištění (17)
úrazové soudnictví (1)
úrazový zákon (1)
úrazy (21)
úrazy zaměstnanců (1)
urážka majestátu (1)
urážka prezidenta (1)
urážky (2)
Urban Mokrý (1)
určení a popření mateřství.. (1)
určení advokáta (1)
určení čerpání a odvolání z.. (1)
určení délky řízení (1)
určení hranice mezi pozemky.. (1)
určení místa bydliště jako.. (1)
určení obsahu zvláštního pr.. (1)
určení otcovství (2)
určení rozhodce (1)
určení škody z hospodářské.. (1)
určení vlastnického práva (1)
určení výše vypořádacího po.. (1)
určovací žaloba (1)
určovací žaloba spoluvlastn.. (1)
určovací žaloby (1)
určování (1)
určování majetkových újem p.. (1)
určování mezinárodní příslu.. (1)
určování otcovství (1)
určování peněžitých náhrad (1)
určování výše odvodu 11-12/.. (1)
určování výživného 2/19 (1)
určující žaloba církevní pr.. (1)
urny (1)
úročení ůroků (1)
úrok z prodlení (2)
úroková smlouva (1)
úroková úroveň (1)
úrokové  závazky (1)
úrokové sazby (1)
úroky (7)
úroky z prodlení (3)
úroky z prodlení u náhrady.. (1)
urovnání (1)
urovnání právních sporů (1)
Uruguay (2)
urychlené uchování dat ulož.. (1)
úryky z prodlení (1)
Úřad evropského soudního ža.. (1)
Úřad evropského veřejného ž.. (2)
Úřad práce (1)
Úřad pro ochranu hospodářsk.. (3)
Úřad pro ochranu osobních ú.. (4)
Úřad průmyslového vlastnict.. (1)
úřad veřejného žalobce (1)
úřady (50)
úřední deska a veřejnoprávn.. (1)
úřední dokumenty (1)
úřední jednání (1)
úřední korespondence (2)
Úřední list (>99)
úřední listiny (1)
úřední listy (1)
úřední moc (1)
úřední osoba z pohledu tres.. (1)
úřední písemnosti (1)
úřední práva (1)
úřední předpisy (1)
Úřední registr (1)
úřední terminologie (1)
úřední úkony (4)
Úřední věstník AK
Úřední věstníky (1)
úřední vyměření (1)
úřední zveřejnění (1)
úředníci
úředníci samosprávy (1)
úřednické právo (1)
úřednictvo (3)
ÚS a odklad školní docházky.. (1)
ÚS ČR: Právo poškozeného na.. (1)
ÚS k odměně advokáta za výk.. (1)
ÚS: K mezím mlčenlivosti ad.. (1)
ÚS: K nákladům řízení 9/18 (1)
ÚS: K nároku na náhradní vo.. (1)
ÚS: K otázce vymezení splně.. (1)
ÚS: k porušení práva právni.. (1)
ÚS: K právu poškozeného na.. (1)
ÚS: K principům subsidarity.. (1)
ÚS: K rozhodování o zabrání.. (1)
ÚS: K rozhodování soudu o z.. (1)
ÚS: Ke koceptu nepoměrných.. (1)
ÚS: ke stanovení odměny adv.. (1)
ÚS: Ke zjišťování názoru dí.. (1)
ÚS: Očkovací povinnost a pa.. (1)
ÚS: Odměna advokáta za výko.. (1)
ÚS: Odpovědnost advokáta, k.. (1)
ÚS: provádění důkazu přehrá.. (1)
ÚS: Rozsudek musí nahlásit.. (1)
USA
usedlosti (1)
úschova (1)
úschova a archivace dokumen.. (1)
úschovy (1)
úskalí dohody o vypořádání.. (1)
úskalí nabývání vlastních a.. (2)
usmrcení (1)
usnesení (66)
usnesení o zahájení trestní.. (1)
usnesení soudu (1)
uspokojení práv na nepeněži.. (2)
uspokojování pohledávek a m.. (1)
uspokojování věřitelů v kon.. (1)
úspory (1)
ustanovení (4)
ustanovení lhůty (1)
ustanovení obhájce (2)
ustanovení zástupce (1)
ustanovený obhájce (1)
ústava (67)
ústava 1799-1814 (1)
ústava 1876 (1)
Ústava 9. května (2)
ústava 9. května (2)
ústava církevní (1)
ústava církve (2)
Ústava České republiky (2)
Ústava Evropské unie (1)
ústava říšská (1)
ústava státu (1)
ústava USA (1)
ústava z roku 1799 (1)
ústava z roku 1920 (2)
ústava z roku 1960 (2)
ústava zemská (1)
ústavně právní vědy (1)
ústavněprávní aspekty (1)
ústavněprávní aspekty hroma.. (1)
ústavněprávní limity ochran.. (1)
ústavněprávní souvislosti r.. (1)
ústavní a ochranná výchova (2)
ústavní a unijní právo při.. (1)
ústavní dějiny (1)
ústavní dekret (2)
ústavní dekrety (1)
ústavní hodnota médií (1)
ústavní instituce (1)
ústavní konformita (1)
ústavní liberalismus (1)
ústavní limity (1)
ústavní listina (4)
ústavní listina Českosloven.. (1)
ústavní odpovědnost v Rakou.. (1)
ústavní ošetřování (1)
ústavní péče (1)
ústavní poměry (3)
ústavní pořádek (3)
ústavní povinnosti (1)
ústavní práva (3)
ústavní právo (>99)
ústavní právo finanční (1)
ústavní principy (1)
ústavní řád (1)
Ústavní soud
ústavní soud (1)
Ústavní soud ČR (4)
ústavní soudci (1)
ústavní soudnictví (17)
ústavní stížnost (19)
ústavní stížnost před podán.. (1)
ústavní systém (1)
ústavní systémy (3)
ústavní texty (1)
ústavní výchova (3)
ústavní vývoj (1)
ústavní základy České repub.. (2)
Ústavní zákon (1)
Ústavní zákon č. 143/1968 S.. (1)
ústavní zákon o soudech (8)
ústavní zákony (6)
Ústavní zakotvení státního.. (1)
ústavnost (4)
ústavnost mimořádných opatř.. (1)
ústavnost povinného očkování (1)
ústavnost zákona o střetu z.. (1)
Ústavný súd (1)
Ústavodárce míní, zákonodár.. (1)
ústavy (20)
ústní zkouška mediátora (1)
Ústřední katastr testamentů (1)
ústřední orgány státní sprá.. (1)
uškození na těle (2)
ušlý zisk (2)
utajení osvojení (1)
utajený svědek (1)
utajovaná informace jako zn.. (1)
utajované informace (2)
utajované informace 2/18 (1)
utajované skutečnosti (4)
utajování (2)
útěk (1)
útisk (1)
útočné akce (1)
útočník (1)
útok (1)
útoky (1)
útoky proti advokátům (1)
útraty (3)
útvar rychlého nasazení (1)
utvrzení dluhu (2)
utvrzení dluhů (1)
utvrzení dluhu smluvní poku.. (1)
úvahy (5)
úvahy de lege ferenda (1)
úvahy de lege lata (1)
uvedení jiného v omyl  - zn.. (1)
uvedení soudu v omyl (1)
úvěrová družstva (1)
úvěrová smlouva (1)
úvěrové financování v insol.. (1)
úvěrové podvody (2)
úvěrové právo (1)
úvěrové transakce (1)
úvěrový fond (1)
úvěry (17)
uveřejnění dodatků v regist.. (1)
uveřejňování smluv 1/20 (1)
úvod (4)
úvod do advokacie (1)
úvod do práva blockchainů 1.. (1)
úvodní zákony (1)
uvolňování (1)
uvozující zákon (1)
ÚZ (4)
uzavírání smluv (9)
uzavírání smluv v energetic.. (1)
uzavření manželství (3)
Uzbekistan (1)
území (2)
území hlavního města (1)
územně-správní obvod (1)
územní celky (1)
územní opatření (1)
územní plán (1)
územní plánování
územní rozhodnutí (2)
územní rozhodování (1)
územní rozpočty (1)
územní řízení (1)
územní samospráva (29)
územní samosprávné celky (2)
územní souhlas (1)
územní správa (1)
uznání (4)
uznání a výkon cizích rozho.. (1)
uznání a výkon rozhodnutí (1)
uznání cizích rozhodnutí (2)
uznání dluhu (4)
uznání závazku (3)
uznání závazku 3/17 (1)
uznávání odborných kvalifik.. (1)
uznávání výkonu rozsudků (1)
Uzunoglu Yekta (1)
užití omezovacích prostředk.. (1)
užitné vzory (5)
užitný vzor (2)
užívací právo (2)
užívací vztahy (2)
užívací vztahy k pozemkům (1)
užívání (1)
užívání bytu (4)
užívání drog a alkoholu (1)
užívání garáží (1)
užívání lesa (1)
užívání loga (1)
užívání ovzduší (1)
užívání podnikového označen.. (1)
užívání pozemních komunikací (1)
užívání půdy (2)
užívání řek (1)
užívání společné věci nad r.. (1)
užívání staveb (4)
užívání vod (1)
V zátvorkách je uvedený počet výskytov každého termínu.